John Smallman met Jezus op 05 dec. 2012: Jullie zijn op koers en op schema voor het grote ontwaken

Jullie zijn op koers en op schema voor het grote ontwaken…

 

john_smallman

 

 

 

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René

 

Het grote ontwaken voor de mensheid – waarbij je je opnieuw met je volledige Zelf verbindt, de spirituele Essentie die je Vader schiep – komt steeds dichterbij. Het gevoel van diepe, intense, allesomvattende liefde die je op dat moment ervaart zal uit je geheugen elk overblijfsel van lijden, onaanvaardbaarheid, of onwaardigheid die je ooit hebt ervaren verwijderen. De vreugde van die perfecte, goddelijke staat van zijn is verder dan wonder, voorbij geluk, voorbij verbazing. Het is gewoon, en het zal je volkomen omhelzen. Je kunt je de intensiteit van je Vaders Liefde voor jou niet voorstellen hoe het voelt – waartoe je binnenkort bestemd bent te doen.

 

De strijd en het lijden dat de mensheid heeft ondergaan, sinds lang voor de tijd van jullie eerste historische gegevens, zullen eindigen. Een voldoende groot aantal van jullie heeft besloten dat genoeg genoeg is. Het was een vrije wil keuze die het menselijk collectief maakte in de laatste honderd jaar, en jullie zijn gestaag vooruit gegaan richting je ontwaken sinds jullie die onomkeerbare beslissing hebben genomen. De getoonde vreugde in de Hemel toen jullie die keuze maakten was prachtig om te zien, want we hebben op jullie gewacht (?/rooted for you) sinds de onmiskenbare afscheiding plaats vond, en vol verwachting op jullie wachtend tot jullie je koers veranderen en richting Thuis gaan; en dat deden jullie!

 

Dat keerpunt was onvoorstelbaar belangrijk voor de mensheid. Ja, veel intens lijden heeft plaatsgevonden en blijft plaatsvinden sinds jullie het passeerden, maar dat komt omdat het zulk een zeer krachtig en denkgeest-verpletterend momentum had opgebouwd gedurende de eonen. Dat momentum is nu heel snel aan het desintegreren nu meer en meer van jullie beginnen te begrijpen dat de weg voorwaarts, de weg huiswaarts langs het pad van Liefde loopt, en er dan voor kiezen dat pad te volgen.

 

Het lijkt je toe dat velen nog moeten worden overtuigd of zich bewust moeten worden van deze goddelijke waarheid voordat jullie ontwaken kan worden bereikt. Dit is correct. Echter, de snelheid waarmee mensen hierover tot begrip komen is extreem snel, en dat tempo verhoogt zich continu. Het goddelijke plan voor het ontwaken van de mensheid gaat op volle kracht vooruit, en de stuwkracht van de oude en onliefdevolle manieren is bijna volledig geëindigd, overweldigd door de intense dynamische kracht van het goddelijke Liefdesveld waarin jullie allen eeuwig verweven zijn geraakt, en waarmee jullie je, zeer positief en enthousiast, verbinden.

 

De tijd dringt! De illusie nadert zijn moment van desintegratie, en wanneer het verdwenen zal zijn zal het niet worden gemist. Het heeft zijn doel gediend voor de mensheid, maar dat doel. dat onwerkelijk was – om afscheiding van (de) Bron te ervaren – is nu vervangen, want de meerderheid van de mensheid begint snel te begrijpen dat, zoals de dichter John Donne zei, ‘geen mens een eiland is’. In jullie moderne tijd van massaal reizen en enorme industriële expansie moet iemand wel een zeer vernauwde blik op het leven hebben om hiervan onbewust te blijven, en zeer weinigen kiezen ervoor een vernauwde blik te blijven houden. En zelfs onder degenen die ervoor hebben gekozen een vernauwde blik te blijven houden vinden er sommige ontroerende (soul-stirring: ziels-opschuddende) beroeringen plaats.

 

Velen van jullie die het Licht vasthouden en optreden als wegwijzers vragen zich af hoe een massa ontwaken zou kunnen plaatsvinden wanneer zo velen nog zo diep in slaap lijken te zijn? Vergeet niet, wat je ervaart is illusoir, en illusies kunnen en zullen echt zeer snel dé-materialiseren wanneer de juiste omstandigheden de overhand hebben. Jullie zijn op koers en op schema voor het grote ontwaken, en omdat jullie collectieve wil, samen met je ware Zelf-wil, in afstemming zijn met de Wil van God, dien je wonderen te verwachten.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: