12-12-12 en de Verschuiving der Tijden – Patricia Cota-Robles en Dr Meg Blackburn-Losey (deel 2)

12-12-12 – Patricia Cota-Robles – Dr Meg Blackburn-Losey interview (Deel 2)

 

 

Inleiding Dr Meg Blackburn-Losey:

 

Dr. Meg Blackburn-Losey:

Het resultaat hiervan, om het eenvoudig te zeggen, is niet alleen dat de cirkel nu rond is, maar dat het in grote mate weer heel worden is.

 

Patricia Cota-Robles:

Dat is absoluut zo. We bewegen ons naar een hoger bewustzijnsniveau, de Kwantumsprong, en de Violette Vlam speelt hierin een kritieke factor. De golven van Heilige Kennis zijn bij het aanbreken van elk nieuw Tijdperk de planeet binnengestroomd. Dit vindt bijvoorbeeld plaats wanneer we van het VissenTijdperk naar het WatermanTijdperk gaan.

 

En terwijl we vooruit bewegen, is er een raam van mogelijkheden zodat er nieuwe Kennis naar de planeet kan stromen. En dit gebeurde Tijdperk na Tijdperk en telkens wanneer we dat punt bereiken, evalueert het Hemelse Vennootschap welke hulp het beste voor de Mensheid is om weer op het juiste spoor te geraken sinds onze val.

 

Daarvoor was het, “wat is het volgende niveau van leren en groeien dat we kunnen bereiken”, maar nu is het sinds lange tijd, “hoe kunnen we ons pad als kinderen van God weer opeisen”. Deze golven van Kennis zijn in de onenigheid brengende wereldreligies gekristalliseerd en dit was nooit een deel van het Goddelijke Plan. Het Goddelijke Plan was dat ze zouden groeien, een golf van Kennis zou uitbreiden en de volgende golf verruimen.

 

De laatste Kennisgolf die binnenkwam, was het begin van het Vissentijdperk. In die tijd werd bepaald dat, vanwege het Kosmische Moment waarin we ons nu bevinden, het hoognodig was dat de Mensheid naar het Christusbewustzijn zou terugkeren, om zich te herinneren dat het pad naar het Christusbewustzijn, de opening van het Hart en de terugkeer naar de Gods Liefdesnatuur is.

 

Er waren twee fantastische Lichtwezens die uitgekozen werden om deze archetypen naar het fysieke vlak te brengen, en dat waren de prachtige wezens die we kennen als de geliefde Jezus en zijn Goddelijke Aanvulling Maria Magdalena. Ze kwamen naar het fysieke vlak om het archetype voor de terugkeer naar het Christusbewustzijn te vestigen.

 

Gedurende de 18 ontbrekende jaren gingen ze naar Egypte en India, naar de Mysteriescholen en leerden alles wat ze moesten weten. Toen het tijd was om deze archetypen te verankeren, keerden ze terug naar de Jordaan, en omdat er nog steeds een groot patriarchaal bewustzijn was, deed Maria Magdalena haar werk in de schaduw, op de achtergrond.

 

Jezus ging naar de Jordaan, het waterelement vertegenwoordigt het emotionele lichaam, en werd gedoopt door de Heilige Geest. We hebben allemaal wel eens de afbeeldingen van de Duif van de Heilige Geest die zijn Kroonchakra binnengaat gezien, hetgeen zijn rechter hersenhelft opende voor het volledige potentieel. Dit activeerde zijn spirituele hersencentrum en opende zijn Kroonchakra voor het Christusbewustzijn, en werd hij de volledig in zijn kracht gezette zoon en dochter van God, de Christus, wat het Goddelijke Plan voor ons allen was.

 

Dat was het moment waarop het archetype verankerd werd. Maar ze wisten dat het bewustzijn van de Mensheid het nog niet onmiddellijk zou snappen, dus toonde hij ons de volgende 3 jaar wat we zouden kunnen als we het pad van Liefde volgden, het Goddelijke Vrouwelijke in ons. We zouden ons naar onze hogere kracht van healing en alle gaven die we nooit verondersteld waren te verliezen, bewegen.

 

Nu is er heel wat discussie of hij al dan niet gekruisigd werd vanwege de DaVinci Code enz., en de Wezens van Licht willen dat we begrijpen dat hij zeker gekruisigd werd, maar niet omwille van de reden die men nu interpreteert. Niet omdat we waardeloze zondaren en stofwormen zijn, opdat hij zou komen om ons te redden, maar eerder om aan de mensheid te tonen dat er niets is dat het menselijke ego kan doen – ons aardse lichaam belasteren, mutileren en kruisigen in de uiterlijke wereld – dat de Goddelijkheid in onszelf zou kunnen vernietigen en dat de Christus binnen ons, als zonen en dochters van God, eeuwig is.

 

Een belangrijk deel van die missie dat gemist werd en dat zo belangrijk is, is dat er in vervlogen Tijden Avatars zijn gekomen en gegaan, en dat de Mensheid die zo terneer geslagen was, geloofde dat ze zondaars en wormen in het stof waren. Toen de Avatars ons ons potentieel begonnen te tonen, begon men ze te vergoddelijken en afstand van ze te nemen, in plaats van de dingen die ons getoond en geleerd werden te gebruiken.

 

Jezus was zich heel bewust dat dit mogelijk kon gebeuren; dat we hem als goddelijk en afgescheiden van ons zouden beschouwen en dat wij dit niet konden zijn, hetgeen het tegenovergestelde was van datgene wat hij ons probeerde te tonen in de archetypes die hij verankerde.

 

Na de opstanding, toen hij in zijn 5-dimensionaal cellulaire Lichtlichaam opsteeg, zijn hogere trilling, verhief hij de discipelen. Hij tilde ze gedurende 40 dagen in het Christusbewustzijn via zijn stralende Licht, zodat ze zijn wonderen konden verrichten, alle leringen konden geven zoals hij en alle speciale dingen die hij ons toonde. De discipelen werden op dat moment door Jezus in het Christusbewustzijn gehouden. Toen hij na 40 dagen ascendeerde en zijn energie terugtrok om hen te bewijzen dat hij dit niet voor hen kon doen en ze dit zelf dienden te doen – hij had hun via dit Licht ondersteund – begonnen ze te aarzelen en te mislukken en werden ze duidelijk heel bang dat ze het zelf zouden moeten doen.

 

Toen begonnen ze op hun beurt beroep te doen op de Goddelijke Moeder, de Doop van de Heilige Geest, door hun Hart te openen voor deze influx van innerlijk evenwicht in henzelf en werden ze 10 dagen na Jezus’ ascensie, 50 dagen na Pinksteren, symbolisch de bovenkamer ingetrokken en riepen ze de Heilige Geest zelf op. We hebben allen al afbeeldingen gezien van de Doop van de Heilige Geest, Pinksteren, waar de Vlam uit hun Kroonchakra kwam, wetend dat elk van ons dit dient te doen en we via dit pad van Goddelijke Liefde naar het Christusbewustzijn moeten terugkeren door beroep te doen op de Liefdesnatuur van onze Goddelijke Moeder en onze Harten te openen, hetgeen ons spirituele hersencentrum en onze Kroonchakra weer zal openen. Het is een kritieke factor dat we nu vooruitgaan.

 

Dr. Meg Blackburn-Losey:

En het is echt een belangrijke tijd, omdat we het ten eerste niet over religie hebben. Het gaat om wie we zijn, het is een manier van zijn. Ik denk dat deze begrippen in de loop van de tijd in religieuze aard verstrengeld zijn geraakt. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die ontwaken en denken dat ze opeens al die gaven hebben. De boodschap die ik hier wil brengen is dat het geen gaven zijn, maar natuurlijke vermogens waarvan we vergeten zijn, dat we ze hadden.

 

Patricia Cota-Robles:

Dat is exact waarover we het hebben. We keren de afkerige effecten van onze val om, door het Oorspronkelijke Goddelijke Potentieel dat we verloren hebben – toen we ons geschenk van Leven via onze gedachten, handelingen en gevoelens begonnen te misbruiken en angst, haat, armoede en ziektes begonnen te creëren – weer op te eisen. Alle bestaande ziekten die nu bestaan. We vielen in zo’n grote dichtheid dat we het volledige bewustzijn van wie we als zonen en dochters van God zijn, vergaten. Dat is wat we nu doen. We eisen dit weer op en dit is een belangrijk deel van onze vooruitgang naar het Licht, omdat we ons uit het Vissentijdperk en volledig naar Waterman bewegen.

 

Vissen/Pisces is gekend als het 6de Zonne-aspect van de Godheid en die Goddelijke Eigenschap is een Robijnen / Gouden Lichtstraal die met Vrede, Healing en alle perfecties die Jezus ons toonde, pulseert. Zijn symbool was de Vis omdat dit het symbool van het Vissentijdperk was. Hij bracht ons dit, maar wist dat we het in die tijd niet zouden snappen. Daarom zei hij in Openbaringen, “maar in de dagen van de stem van de Zevende Engel”, wat het Watermantijdperk is, het Zonne-aspect van de Godheid, “wanneer hij bazuinen zal, is ook het mysterie van God voleindigd, zal het mysterie van God vervuld zijn en zal er geen tijd meer zijn”.  De reden is dat we het WatermanTijdperk binnengaan, het Zevende Zonne-aspect, de Violette Vlam die het perfecte evenwicht van onze Vader / Moeder God is.

 

Gedurende de Ascensie / Verschuiving der Tijden, bewegen we ons naar de 5de Dimensie, en Tijd en Ruimte bestaan enkel in de 3de en 4de Dimensie. Jezus wist dat we ons naar de Tijdloze en Ruimteloze energieën van de 5de Dimensie zouden bewegen. In deze frequenties kunnen de euvels van onze miscreaties niet bestaan. Dit is de reden waarom alle voorspellingen zeiden dat er in de Nieuwe Hemel en op de Nieuwe Aarde geen veroudering, ziekte, armoede, pijn, leiden, oorlog of haat zou zijn. We zullen de Eenheid van het Leven weerspiegelen door alle kinderen van God uit elke cultuur, elk ras, nationaliteit en elke levensstijl te eren, zodat het potentieel van de familie van de Mensheid in haar volle potentieel als zonen en dochters van God beweegt.

 

Daar draait het WatermanTijdperk om. Dit is wat de 2de terugkeer van de Christus binnen elk van ons doet, net zoals de Discipelen in de bovenkamer terugkeren naar het Goddelijke Evenwicht van onze Vader / Moeder God, de terugkeer naar het Christusbewustzijn.

 

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age
Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

© 2012- Dr. Meg Blackburn-Losey.

 

Geplaatst door Ulla op 22:33

 

http://www.eraofpeace.org/important-information/newsletter-archives/

http://www.spiritlite.com/index.php

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: