12-12-2012 … Een boodschap van een Plejadische Ambassadeur… Christine Day

12-12-2012 … Een boodschap van een Plejadische  Ambassadeur…   Christine Day                         

 

Bron:  http://aquariuschannelings.com/2012/11/27/12-12-2012-a-message-from-pleiadian-ambassador-christine-day/#more-14885

Thanks to: http://the2012scenario.com/2012/11/12-12-2012-a-message-from-pleiadian-ambassador-christine-day/

christine_day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vertaling Winny Dijkstra, winnyd@stralendetoekomst.nl)

Wes: Ik ken de Australische mystica Christine Day niet, maar haar informatie hier is interessant, ik kan de echtheid niet vaststellen, heb die kennis niet. Dus gebruik je onderscheiding. Dank aan Ellie(transcriptie)

12-12-2012…  Een boodschap van de Plejadische Ambassadeur Christine…  26 nov. 2012

Bron:  http://www.christinedayonline.com/

Hallo iedereen. Het is een intense maand geweest en ik voel dat we allemaal energetisch worden voorbereid om de energieën van de volgende maand van 12/12 te ontvangen.

De Plejadiërs hebben mij wat specifieke informatie gegeven om elkaar te helpen en om in staat te zijn de krachtige Illuminatie Golven te ontvangen, die in deze tijd komen.

Mijn boodschap is langer dan gewoonlijk en het voelt belangrijk om dit met ieder van jullie te delen. Ik heb er ook wat vragen bij gezet die uit kringen komen die ik denk relevant zijn.

De Plejadiërs zeggen dat er een serie Illuminatie Golven komen naar de planeet op 12/12/12. Ze vragen jullie om nieuwe verbintenissen te openen met vóór-instemmingen die jullie al maakten voordat je naar dit aardeplan kwam. Om in staat te zijn volledig de energieën van de Illuminatie Golven op te nemen die naar de planeet komen op 12/12/12, moeten jullie je ervoor openen en nieuwe energie verbintenissen creëren voor jezelf.

Wees je er bewust van dat de golven op zijn sterkst zullen zijn een minuut na middernacht, tot aan zes uur in de ochtend op 12 december. (winny: dit wordt gezegd in Australië) Ze zullen zich opnieuw gaan uitbreiden van 12 uur in de middag tot aan 3 uur na de middag  op die dag.

Vanaf 12/12/12 en verder in je leven hebben jullie een serie pré-instemmingen gegeven om energetische ondersteuning te krijgen. Of je je dit nu herinnert of niet doet niet ter zake.. Nu is het aan jullie om die vóór-instemmingen te activeren. De activering moet van jullie komen en niet van de andere kant.

Jullie moeten je toestemming geven en je vóór-instemming activeren door je te openen voor welke energieën er voor je zijn. Jullie hoeven niet te weten welke. Je hoeft gewoon je toestemming te geven voor je activering. Open je voor die energie verbintenissen op de dag vóór 12/12/12.(dus op 11/12/12)

Het doet niet ter zake dat je ego denken dit misschien niet begrijpt of weet welke verbintenissen van energie je nu oproept. Jullie hoeven alleen maar te begrijpen dat die vóór instemmingen iets zijn die jullie voor jezelf hebben gedaan om je nu te ondersteunen.

Dus laat je ego denken niet zeggen: “Nou, ik weet niet wat ik nu oproep dus ik ga mijn pré-instemmingen niet activeren.” Die kant wil je niet uit.

De energieën moeten van jullie komen. Datzelfde is dus op 12/12/12. zo. Jullie moeten je bewust openen door een bewuste keuze door de Illuminatie Golven op te roepen. De energieën die door die Illuminatie Golven heen komen zullen je op één lijn brengen en je doen geboren worden in een nieuw aspect van jezelf.

De Illuminatie Golven zijn ontworpen om nog een niveau van de kristallijnen structuur in de cellen van je lichaam te activeren. Als die kristallijnen structuur eenmaal is geactiveerd, dan zal die in staat zijn om nog een niveau te huisvesten van je eigen goddelijke licht in je stoffelijke lichaam. Dit zal je lichaam elektrisch transformeren zodat je in staat zult zijn om veel meer van je eigen goddelijke licht in je cellen op te nemen en vast te houden.

Dit is een revolutionaire tijd voor ons als menselijke wezens en op dit moment is veel van ons goddelijke licht gehuisvest buiten onze stoffelijke vorm. Met het systeem dat we nu hebben zijn we niet in staat om dat licht mee te dragen.

Met de activering van de kristallijnen structuur zullen jullie in staat zijn om veel meer van je eigen goddelijke licht op te nemen en te huisvesten op 12/12/12. De Illuminatie Golven zijn ontworpen om je in jezelf te brengen en je systeem opnieuw te ontwerpen.

Nog een aspect van de kristallijnen structuur is dat de activering meer accuraat je telepathische gemeenschap centrum zal heropenen. De energie van 12/12/12 bevat de heilige energie van gemeenschap met de energieën, met het Universum. Deze opent die heilige gemeenschapsmogelijkheid voor elk van ons. Om tot nieuwe begrippen te komen, nieuwe kennis – er is niets nieuw – maar om kennis en oude leringen te ontvangen die deel zijn van waarheid en integriteit.

Op die dag, zullen jullie cellen zich verbinden met een nieuw niveau van waarheid en integriteit, en laten je doorgaan op je pad naar voren op een nieuw pad, vanaf die tijd, en begrijpend dat de hele planeet op die dag door een energetische transformatie zal gaan.

Je kunt zeggen ‘waarom nu opeens?’. Dit is niet opeens! Dingen zijn nu al enige tijd op hun plek gezet zodat ze gaat gebeuren.

De graancirkels zullen naar een nieuwe geboorte van zichzelf gaan, komen in hun volheid voor de eerste keer sedert ze op deze planeet zijn. Ze zullen samen in verbinding werken met alle megalietplaatsen, de heilige plekken op de planeet.  Er zal een heilig web zijn tussen de megalietplaatsen en de graancirkels, die de planeet bedekken en een serie ley-lijnen scheppen.

We moeten op die dag deel worden van dat heilige weefsel. Er is een opening van portalen op die dag en ieder van jullie heeft de mogelijkheid om deel te worden van dat heilige weefsel. Dit heilige weefsel dat gaat geboren worden rond het aardeplan, is deel van de echte sterke transformatie van onze planeet, van bewustzijn.

Zij die op die dag verbonden willen worden met dat heilige weefsel zullen een automatische verbinding hebben met de telepathische gemeenschap met elkaar. Jullie hoeven niet veel meer  te begrijpen dan alleen maar deel te willen zijn van waar je reeds ‘ja’ tegen hebt gezegd.

Het gaat echt om te verschijnen voor je afspraak en je plaats in te nemen bij wat de Plejadiërs noemen ‘het grote plan’. Door je pre-instemming verbindingen te openen op de dag ervoor, zullen de energieën jullie ondersteunen en de weg wijzen en je helpen bij dat proces van de volgende dag.

Jullie gaan terug om je plaats in te nemen met de energetische verbindingen waar je ‘ja’ tegen hebt gezegd, wat je in staat stelt vanaf die dag en vanaf die tijd naar voren daarmee te werken.

We hebben ook nog 21-12-12. Negen dagen later wanneer nog een niveau naar de planeet gaat komen voor hen die met de Illuminatie Golven hebben gewerkt op 12/12/12. Deze dag is weer een sterke tijd om je te openen en om nog een niveau te krijgen en toe te staan van je kristallijnen structuur om te worden geactiveerd.  Jullie zullen door nog een niveau gaan van elektrische energie via het lichaam, in staat zijn om nog een niveau te ontvangen van je goddelijke licht en dit te huisvesten in de cellen van je lichaam. Op die dag, zullen de portalen zich weer openen en het heilige weefsel rond de aarde zal zich openen en jullie zullen dan je voegen bij het heilige weefsel op een volgend niveau.

Begrijp dat op 12/12/12 samenkomen in groepen zeer ondersteunend zal zijn. Er is een zeer belangrijke noodzaak voor degenen die ontwaakt zijn om samen te komen om wie wij zijn in deze tijd te verankeren en te verbreden. Het is belangrijk om samen te komen in groepen van gelijk gezinde mensen; zij die ontwaakt zijn. Alle mensen van alle paden – er is geen afscheiding.

Mensen die niet op het pad zijn, zal er na deze datum een scheiding met hen komen?

Nee, absoluut niet. Het feit is dat we allemaal een pre-instemming hebben gegeven om vroeg te ontwaken, om een pad open te houden voor anderen zodat zij kunnen volgen. In ieder geval zullen we meer verbonden zijn. We zijn misschien niet verbonden met hen die misbruiken, heersen, verbonden zijn aan geweld, bijvoorbeeld. Maar, we gaan door om verbonden te blijven met mensen die een goed hart hebben maar niet ontwaakt zijn.

Ik woon in een appartement. Kan ik dit allemaal alleen gaan doen op 12/12/12?

Ja, natuurlijk.

Zal het werken met de ‘loslaat-energie’ helpen op die dag?

Ja, denk eraan door juist deze energie los te laten is het, dat je naar je herverbindingen gaat. De loslaat energie laat je de 3 dimensionale energie verlaten die je vasthoudt, en laat dat in een moment vallen en op dat moment kan de her-verbinding gebeuren. Op het moment dat je alles wilt loslaten van dit aardeplan wordt het een zeer krachtige en bekrachtigend moment van her-verbinding.  Het kost maar een moment in tijd voor alle cellen om in een nieuw niveau van verbinding te gaan van verbinding en herinnering.

De ‘loslaat-energie’ heeft een verbindingsenergie die jullie zal helpen bij de Illuminatie Golven op 12/12/12. Jullie zullen ook een ontvangende energie willen openen.  Het is erg belangrijk om jezelf bewust te laten openen om de Illuminatie Golven te ontvangen.

Het zal jullie steunen om een vortex met 3 kaarsen te maken met een kristal in het midden, die de Illuminatie golven zal aantrekken en steunen binnen te komen zodat de Illuminatie Golven een weg hebben om binnen te komen, een energetische structuur. Of je je tot iets anders  geroepen voelt te doen, bijv. om een patroon van kristallen op te stellen, dat helpt ook.

Ik zou dit allemaal de dag ervoor al doen. Om te gaan zitten en je te openen voor je energetische verbindingen en te gaan voelen wat je moet doen om voor je zelf die Illuminatie Golven te ontvangen en om de energieverbindingen je te laten helpen en je te laten zien wat het best voor je is.

Zet iets op voor jezelf als groep of als individu maar doe dit de dag ervoor al en voel de energie en doe aanpassingen. Hoe meer je je toegewijd  voelt hoe meer de Illuminatie Golven met je zullen werken. Dit is deel van jullie bewuste keuze om te ontvangen.

Als je een groep mensen hebt, kun je een cirkel maken rond die vortex als deel van de formatie, deel van het ritueel of structuur. Jullie hebben nog een tijdje om er over te denken en te voelen wat zal werken en wat er goed voelt.

Jullie zullen misschien kussens op de vloer willen als een optie om te gaan liggen want de energieën zullen sterk zijn en je kunt ze misschien integreren en ze ontvangen en dan de hemel ingaan, naar de galactische energie en op de aarde liggen en je openen voor de energieën van de sterren in die tijd van de nacht. Wees creatief. Voel van binnen wat goed voor je is. De natuur krachten zijn ook toegewijd/verplicht met je te werken. Zij hebben een sterke energie om jullie te ondersteunen bij de integratie van de Illuminatie Golven op de planeet.

Zou het helpen om naar een heilige plaats te gaan?

De Plejadiërs zeggen dat elke plek op het aardeplan op die dag heilig zal zijn. De gehele aarde wordt een heilige plaats.

Zo zij het.    Heb een bekrachtigende en krachtige 12/12/12

Met liefde en zegeningen, Christine Day.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: