Wat gebeurt er op 12.12.12 en 12.21.12 en met NESARA?

Wat gebeurt er op 12.12.12 en 12.21.12 en met NESARA ~ Een boodschap van Moeder Sekhmet door Elizabeth Trutwin, 24 november 2012

Nederlandse tekst:

Vertaald door: Harmen Schouwerwou

www.unitynet.nl
Gegroet Kinderen van Ra. Dit is Moeder Sekhmet. Belangrijke wijzigingen die zijn verschenen in de laatste drie weken zullen in de komende vijf weken zelfs gepaard gaan met meer gebeurtenissen. De oktober-verrassing bracht de terugkeer van de interneringsschepen door het Schorpioen Zwarte Gat en de orkaan Sandy sloot Wall Street twee dagen om de rekeningen van handel met voorkennis te corrigeren. Dit was een verrassingsoproep voor de superrijken vlak voordat hun poging tot frauduleuze verkiezingen mislukte en president Obama werd herkozen.
De Fiscale Klif en de Europese Unie
Nu veel van de duistere Wezens zijn verwijderd zien we nu in het nieuws alleen maar goedgelijkende duplicaten, klonen en hologrammen. Sommige van de duistere Wezens blijven om voor een collectieve healing te zorgen en als de waarheid naar buiten komt zullen we allemaal zien hoe deze figuren naar de gevangenis worden gebracht.

De fiscale klif is van 31 oktober verschoven naar het einde van het boekjaar – drie weken voor de EU-bijeenkomst. Vrijdagmiddag miste Angelika Merkel haar laatste deadline  om naar de liefde terug te keren. Ze weigerde om zich tot wereld te wenden om te zeggen dat ze de dochter van Hitler en Eva Braun is en om zaken recht te zetten met de eurozone.
De Eurozone heeft zeventien Lidstaten met een gemeenschappelijke munt. De Europese Unie is een coöperatief intergouvernementeel orgaan gevormd door twee Witte Ridders – Helmut Kohl en François Mitterrand.
Christine Lagarde is een advocaat die haar jeugd doorbracht in Bethesda, Maryland en gemanipuleerd en voorbereid werd om het Verdrag van Lissabon te schrijven – het regeringsdocument dat werd ontworpen om de regeringen en banken van Europa te ondermijnen en op te heffen.
Het Verdrag van Lissabon van 2009 liet al het goede verdwijnen dat door de oorspronkelijke Europese Unie was verkregen. De belangrijkste functie van het Verdrag van Lissabon was om ervoor te zorgen zou er geen financiële reddingsoperaties zouden plaatsvinden. Het Verdrag van Lissabon veranderde de manier waarop de Europese president wordt verkozen. Niet langer door het volk gekozen, maar benoemd door de EU Raad. De duistere figuren kunnen iedereen benoemen die ze willen zonder stemming van de Europese burgers. Het Verdrag van Lissabon kon een Europese Politie afdwingen en het Hof van Justitie opleggen dat bevoegd is om in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en andere lidstaten op te treden. Dit zou alle VK-vervaardigde EU arrestatiebevelen beïnvloeden. Het Verdrag van Lissabon is erin geslaagd wat ze vanaf het begin wilde – weinigen die de velen controleren – in hun centrale banken en hun regeringen op te nemen. De nieuwe EU-wetten van 2009 werden ontworpen met het doel om te mislukken en hun wetten zijn voor dit doel geschreven. Zodra een overheid en de centrale bank faalden zouden er geen bailouts (reddingsoperaties) plaatsvinden. Het Verdrag van Lissabon is ontworpen om de democratieën van het Verenigd Koninkrijk en de andere 27 landen die lid zijn, evenals de soevereiniteit van hun burgers te ondermijnen en te verwijderen.
Conflict in het Midden-Oosten
Egypte, Libië en Syrië hebben een politiek machtssysteem waarin de zoon de vader opvolgt met als voorbeelden Mubarak, el-Kadhafi en Bashar al-Assad. Jordanië, Bahrein, Saoedi-Arabië en Koeweit onder anderen hebben monarchieën die verbonden zijn met hun regeringen. Sommigen zijn van het Licht, anderen niet.

Het nepverhaal van Israël – Gaza – Iran.

Er is een nepverhaal zonder basis – dat steeds opnieuw herhaald wordt – dat Israël een oorlog wil met Iran. Dit is hetzelfde als toen Rusland beweerde dat Cuba een oorlog wilde met de V.S.  Israël is de 51e staat van de Verenigde Staten. Hillary Clinton is de kleindochter van Hitler door middel van een minnares. Hillary die de State Department leidde werkte met het hoofd van Mossad – Rahm Emmanuel. President Obama plaatste beiden in een positie waar ze zichzelf konden compromitteren. Hij houdt ervan hen in zijn buurt te houden. President Herbert Walker Bush Sr is Hillary’s coach en zijn familie en hun geld stond in verband met zijn grootvader die Hitlers poging financierde om de Aarde te controleren. Hillary maakte deel uit van CIA Black Ops (geheime operaties) en de Pentagon Black Ops door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Libië, Syrië en Israël. Hillary en Petraeus werkten samen in Black Ops. Netanyahu, Merkel en Hillary Clinton werkten samen bij de financiering van beide zijden van de oorlogen, met als doel de controle over de Sterrenpoorten. Het ging nooit over Goud, Olie of Drugs. Die dingen financierden de gevechten in een poging om de natuurlijke Sterrenpoorten in het Midden-Oosten, de Grote Meren in Afrika en Zuid-Amerika te controleren. Er zijn twee Sterrenpoorten in Israël sinds de grenzen zijn gewijzigd in 1969 tijdens een ‘oorlog’ die 7 dagen duurde. De Clan Families (stammen) in Jordanië, Iran, Irak, Syrië en Egypte worden gekocht en verkocht door de duistere geestelijke leiders en de corruptie is verweven in het weefsel en alles wat erbij hoort. Met de aarde-veranderingen zullen de inheemse volkeren niet langer in slavernij worden gehouden en gedwongen worden tot armoede.
Toen de bombardementen in Gaza begonnen werd het mogelijk om nog meer steun te krijgen van onze Galactische WingMaker Schepen om in te grijpen. Het zal niet lang meer duren voordat de Keshe Foundation het signaal van Ashtar zal worden gegeven om de Zero Point Technologies (Nulpunttechnologie) op de grond te activeren die een krachtveld zal creëren in de atmosfeer van de Aarde waar geen wapens kunnen werken. Het is een magnetisch veld, gecreëerd in samenwerking met de technologie van de schepen, waar conventionele wapens nutteloos zullen zijn. Het zwakke Staak-het-Vuren tussen Israël en Gaza werd geënsceneerd door Hillary en Netanyahu. President Obama belaste beiden met de verantwoordelijkheid naar de pers. Hij stelde hen aan toen Patrick Fitzgerald de aanklachten opende en ze van het podium werden afgevoerd. Merkel zal hen vergezellen nu ze op vrijdag voor de laatste keer weigerde om een eind te maken aan waarmee haar vader was begonnen. Er is geen weg meer terug.
Op 11 november, bij het begin van Diwali Viering (festival van lichten), straalde een vloed van Licht en Waarheid vanuit de Zon en op 13 november, tijdens een Volledige Zonsverduistering, een stuurde enorme coronale uitstoot een moederlading energie naar de Aarde. Tien dagen later was er een grote Op (operatie) uitgevoerd door de Galactische Federatie.
We zijn begonnen met de Ontbinding en Scheiding van Werelden

Ik, Moeder Sekhmet, met mijn Partner Vader Alcyone kwamen samen in de fysieke wereld in een proces waar antimaterie vanuit het Licht Universum werd binnengebracht en verenigd om een explosie van Licht te creëren, die in de Causale Wereld begon met het ontbinden van allen die hun reis niet zullen vervolgen op de Nieuwe Aarde. Dit was nodig om de Kali Yuga (het Duistere Rijk) te beëindigen. Het is volbracht. De Tijdlijnen worden gecorrigeerd en de laatste fase zal op Aarde voor onze ogen gebeuren na een reeks gebeurtenissen. Het is uiterst zeldzaam voor ons tweeën om fysiek op Aarde samen te zijn en het werd zonder belemmering uitgevoerd en het was een gezegende gebeurtenis.
We zijn begonnen met de 7e Initiatie en de zielsvereniging van Sananda Kumara en KOS.
Ook vond er gisteren een andere belangrijke gebeurtenis plaats. Ik, Moeder Sekhmet, uit de fysieke wereld, begon de 7e Initiatie in de 7e incarnatie te brengen van Sananda Kumara om zich te verenigen met de Ziel van KOS die reeds op de grond aanwezig was. King of Swords (KOS) is een codenaam voor een van de hoofden van de geheime dienst, die nauw samenwerkt met president Obama en zijn familie om het Plan en zijn Missie veilig te stellen. Hij is een Navy Seal (speciale eenheid van de marine) die tijdens de Vietnamoorlog weigerde de bevelen van zijn commandant op te volgen om vrouwen en kinderen te doden en vervolgens zijn wapen op zijn commandant richtte. Hij spoorde anderen aan hun illegale orders te weigeren om burgers te verwonden en ze werkten samen om een eind te maken aan de corruptie in hun gelederen. Hij keerde terug naar de Verenigde Staten en bereikte uiteindelijk de top van de geheime dienst. Hij werkt samen met miljoenen galactische mensen bij de uitvoering van het Plan met president Obama. Hij is het beste voorbeeld van Sananda Kumara die geïncarneerd is op Aarde. Met deze zielsvereniging tussen KOS en Sananda Kumara zal alles op zijn plek zijn voor de nieuwe ontwikkelingen die zal leiden naar de Aankondigingen en de Volledige Galactische Onthulling. Dit zal de 10e incarnatie van Vader Alcyone als Kalki Maitreya inluiden, een Avatar die op Aarde incarneert. Toen Sananda Kumara als Jezus incarneerde werd hij in zijn werk overlicht door Maitreya. Nu incarneren ze samen om het werk af te maken dat ze, 2000 jaar geleden, samen deden. Het zal voor deze speciale zielsvereniging een week duren voordat deze voltooid is.
Opeenvolgende Flow 11.11 – 11.13 – 11.28 – 11.29 – 12.12 – 12.21 Houd de Liefde om Beweging

Met de volledige zonsverduistering van 13 november van enorme hoeveelheden helend licht, zijn onze zielen overstroomd met licht die uitdagingen veroorzaken als we duidelijk alles opruimen wat niet meer nodig is en ons voorbereiden om onszelf klaar te maken voor meer verantwoordelijkheid. Op 28 november zal er een gedeeltelijke maansverduistering zijn. Dit is een tijd van diepe zuivering en afstemming op Goddelijke energieën. Allen die hopen hun DNA op te waarderen zullen hiervoor een grote impuls krijgen. Sommigen zullen hun 12 strengen DNA voltooien en anderen zullen hogere DNA-niveaus integreren. Op 29 november zal de zielsversmelting tussen KOS en Sananda Kumara worden voltooid. Hierdoor verandert de energie van de planeet enorm waardoor de opening van de Sterrenpoorten kan plaatsvinden.

Wat gebeurt er op 12.12.12

 Net zoals voor de duistere wezens de tijd voorbij is om zich van hun karma te bevrijden, zo ook moeten wij allen onze mogelijkheden op 12.12.12 onder ogen zien. Deze datum is een soort poortenergie – een poortopening. Wat je dan hebt bereikt zal datgene zijn wat je meeneemt naar de Nieuwe Aarde. Je hebt tot dat moment de tijd om je bereikt niveau aanzienlijk te veranderen en ik ben hier om je te instrueren hoe.

Karma kan worden opgelegd door jezelf of door de samenleving als geheel, of zelfs door de natuur. Karma kan het gevolg zijn van een vloek. Het kan ook een spirituele oefening zijn. Hoge Wezens, volledig verlicht, dragen vaak karma als een goede daad en werken het uit. Zij doen dit als een belofte voor ze incarneren – je kunt sommigen herkennen die dit doen. Hun levens zijn niet gemakkelijk en het is voor een Doel en niet omdat ze iets verkeerd hebben gedaan. Karma opgelegd door de maatschappij komt voor ieder van ons. Als we ons identificeren met een religie dan dragen we het karma van die groep, katholieken dragen allemaal het karma van de pedofiele priesters bijvoorbeeld. Amerikanen dragen het karma voor de nepoorlogen waarin hun land zijn vertegenwoordigd. Wij allen dragen karma voor het milieu waarin wij wonen Als je bij de zee, of vers schoon water, de bergen of prairieland woont dan bent je verantwoordelijk voor de mishandeling van Moeder Aarde en de levensvormen op het land en waterwegen waar je woont. Misschien beleef je een orkaan, aardbeving, overstroming of tsunami en dat is de milieu-karma van de Zielgroep die er gezamenlijk wonen. Karma die jij jezelf hebt opgelegd is de belangrijkste. Je hebt tijd om je karma volledig te verbranden, maar het kost veel inspanning.
Een Leeuw is sterk en Koning der Dieren, maar nog steeds moet hij snel lopen om zijn eten te vangen. Inspanning moet plaatsvinden om karma te helen en inspanning zal beloond worden. Gebrek aan inspanning garandeert hongersnood aan het einde.
Wat gebeurt er met NESARA?

Wanneer jij je individuele pakket ontvangt van de leveringen onder de hoede van Lady Master Nada van St. Germains bank, zal er in elk pakket kostbare individuele instructies gevoegd zijn.
Om mee te beginnen … als je nu veel geld op je bankrekeningen hebt staan zullen die op nul worden gezet. Als je nu al je geld weggeeft dan kan het veel karma verbranden. Elke onderneming die is opgezet om vrije energie voor de wereld te produceren is een zeer goede donatie-ontvanger. Ook de voeding en huisvesting en het opleiden van de arme mensen zijn een goede keuze. Laten we een voorbeeld nemen wie ik, Moeder Sekhmet, een persoonlijk ontmoette. Sir Richard Branson. Hij kreeg veel geschenken, een spoorlijn, een luchtvaartmaatschappij, een telefoonbedrijf, ruimte- en diepzeeonderzoek. Hij investeert in groene technologiebedrijven met het doel winst te maken. Alles wat hij doet is voor de winst. Net als Angelika Merkel, werd hij uitgenodigd om de wereld te veranderen. Hij werd uitgenodigd om zijn geld te geven aan een programma dat het Geheime Ruimte Programma zou onthullen. Hij weigerde beleefd. Er zijn duizenden miljonairs en miljardairs die zijn uitgenodigd om al hun geld weg te geven die dat ook hebben geweigerd. Als NESARA wordt aangekondigd zullen ze niet langer geld bezitten. Het zal worden verplaatst van hun rekeningen naar St Germains bank en het zal worden gebruikt voor humanitaire doeleinden. Iemand anders zal hun zorgen overnemen. Ze zijn allemaal bezocht door St. Germain en ze zijn herhaaldelijk gevraagd.
Als u dit vandaag leest en geld bezit wordt je uitgenodigd om vóór 12.12.12 je geld te delen met mensen in nood. Dit is geheel vrijwillig.
Als NESARA wordt aangekondigd zullen de herstelbetalingen hetzelfde bedrag zijn dat aan elke vrouw, kind en man op aarde wordt gegeven – 10 miljoen dollar. Lijkt dit veel? Daarnaast zal er veel meer worden gegeven alleen aan bepaalde personen en dat geld wordt afgeleverd met instructies. Elk pakket dat afgeleverd wordt zal handmatig plaatsvinden en er zal voor ontvangst getekend moeten worden. Bij je handtekening zal een Disclosure Statement gevoegd zijn die, na ondertekening, verklaart dat je ermee akkoord gaat de informatie van je instructies niet met anderen te delen. Noch zul je het bedrag bekendmaken dat je hebt ontvangen. De instructies zullen op vrijwillige basis zijn, maar het zou in je eigen belang zijn om de instructies op te volgen. Deze grotere hoeveelheden extra middelen zullen worden gebruikt voor humanitaire doeleinden en om projecten te financieren die ten goede van allen op aarde komen. Deze projecten moeten worden uitgevoerd door personen die binnen groepen samenwerken. Het zal allemaal beter zijn dan je je kunt voorstellen en de opdrachten zijn gekozen met je grootste VREUGDE in gedachten. Het zal allemaal nog veel beter dan je je kunt voorstellen.

 

Wat kan ik doen om me voor te bereiden op het hoogste potentieel op 12.12.12 ter vervulling van mijn leven?

Tot het moment dat je jouw pakket ontvangt worden de instructies die je ontvangt bepaald door je collectief Zielsverslag van al je acties sinds de Schepping tot 12.12.12. Je hebt tijd om je overgang naar de Nieuwe Aarde voor je zo gunstig mogelijk te maken. Het ligt allemaal binnen je bereik.
Persoonlijke relaties zijn enorm belangrijk. Heb je onopgeloste relatieproblemen? Heb je een kind je huis uitgegooid omdat ze jouw gevoeligheden niet hebben gevolgd? Heb je je ouders zonder hulp op hun oude dag achtergelaten? Woon je met je echtgenoot die je nauwelijks spreekt? Je hebt tijd om deze openstaande kwesties te herstellen. Je haat niemand! Je hebt aan niemand een hekel! Je hoeft niet van iedereen te houden. Je moet een manier vinden om neutraal te zijn, zonder op hen te reageren om wat voor reden dan ook.
Begin met hen te spreken in hun hogere vorm. Ga naar de Stilte en heb een gesprek met hen en spreek met je hart over wat niet langer werkt. Dit is misschien alles wat nodig is. In sommige gevallen zul je in je hart weten dat je een hand moet uitstrekken om een ​​bepaalde relatie echt te herstellen. Doe dit. Het zal uiteindelijk voor je het beste zijn.

Een basisvereiste om hoger te gaan is een goede relatie met je Zelf, je partner, God en Godin, Moeder Aarde, je kinderen en ouders, je baas, je gemeenschap, je maatschappij en je land, de wereld en de kosmos te hebben. Kijk naar de relaties die genezing behoeven en handel serieus om mededogend en liefdevol te zijn en genees wat je snel kunt herstellen!
Als je lijdt aan een ziekte, dan is het verstandig om alles te doen wat je kunt om het lijden te verlichten en doe het. Verander je gewoontes. Verander je dieet. Wijzig je oefenregime. Doe alles wat je kan, dat je weet, dat je nu niet doet om de gezondheid in evenwicht te brengen in je eigen lichaam. Je bent vanaf je geboorte zelf verantwoordelijk voor wat de Tempel Godin Moeder je heeft gegeven. Het zou in je eigen belang zijn om het op die manier te doen. Vraag om hulp op de Innerlijke gebieden om het proces te versnellen. Overweeg het loslaten van emotionele blokkades, bevrijd je van onderdrukking, open zenuwbanen, herstel van je DNA-strengen, verhoog het zuurstof in het systeem, de toon van het lichaam, herstel de veroudering. Vraag om hulp bij al deze en eventuele gezondheidsproblemen die nu een uitdaging creëren. Wij zijn hier om je te helpen en jij moet vragen.
Integreer in je levensstijl alles waarnaar Spirit je heeft geleid. Doe je wandeling in de natuur, je meditatie, je houding van dankbaarheid, het helpen van anderen, wees een voorbeeld, leef juist in je relaties, geef alles, doe de mantra, doe je yoga. Verbeter jezelf. Voeg er iedere dag iets aan toe. Herhaal. Doe de volgende dag nog meer. Verander je uiterlijke leven door het veranderen van je innerlijke leven. Je kunt door 12.12.12 heel veel bereiken. Hoe je denken hierop gericht en zie wat er gebeurt.
12.12.12 is de dag dat we ons karma in evenwicht te brengen binnen de dualiteit. Als we in slaap vallen tussen nu en dan en weigeren om te veranderen dan het zal zijn als in slaap vallen in de sneeuw. Je zult in slaap vallen om nooit meer wakker te maken. Je maakt dan misschien je tijd op Aarde vol, maar als je dit keer Spirit verlaat zal het de volgende keer naar een andere plek in de dualiteit gaan om zijn niet afgemaakte karma te beëindigen. Het zal niet worden uitgenodigd om naar de aarde terug te keren. Het is sinds je geboorte altijd jouw missie geweest om je openstaande karma op te lossen. Het was jouw taak om wakker te worden en uit te zoeken voordat het te laat was. De Leeuw moet een inspanning leveren om voedsel te vinden en zonder inspanning zijn honger en dood door hem zelf opgelegd. Degenen die meer hebben, hebben meer verantwoordelijkheid om wat ze hebben te delen met de anderen.

 
Wat zal er gebeuren op 12.21.12

Op 12.21.12 zal er een Kosmische uitlijning zijn van het Galactisch Centrum met het Kosmische Centrum. Dit is een ongekende zeldzame kosmische gebeurtenis. Het zal alle personen, planeten, sterrenstelsels, Universa, Super Universa beïnvloeden en alles wat oneindig is in Al Dat Is in alle ruimte, in alle tijd, in alle dimensielagen en niveaus. Deze Mega Stoot van Liefde die uit de hemel naar beneden stroomt is van invloed op alle levensvormen.
We hebben de mogelijkheid om te effectueren Wat Er Zal Gebeuren op 12.21.12. Het ligt helemaal aan ons. Thanksgiving is een zeer spirituele oefening.
Integreer dankbaarheid in je praktijk en verhoog je vibratie op Aarde door de Schepen op te roepen met je liefde.
Waarvoor moet je dankbaar zijn? Je kunt de mensen in je leven bedanken die je op enigerlei wijze geholpen helpen. Je kunt al je relaties, al je voorouders die je voorgingen bedanken. Je kunt Moeder Aarde bedanken voor alle overvloed en oogsten die ze heeft verstrekt. Je kunt God bedanken voor al die keren dat je geschenken, bescherming, hulp en begeleiding hebt gekregen. Begin nu en maak een lijst. Maak dit tot een nieuwe praktijk van nu tot 12.12.12. Controleer elke dag of je jouw lijst kunt aanvullen als je nieuwe manieren bedenkt om dankbaar te zijn. Dankbaarheid is 4/5 deel van Liefde. Deze praktijk om elke dag Thanksgiving te vieren/te geven zal de Liefde op Aarde doen toenemen en helpen bij de Geboorte van de Gouden Eeuw in ons hart en dat zal zich overal om ons heen verspreiden.
Tot slot wil ik je bedanken voor alles wat je hebt gedaan om dit moment van de Aarde-Ascension door te geven. Dank je voor je offer, je hulp en je vriendelijkheid. Doe een beroep op me met je vragen. Ik ben altijd bij je. Ik zal je helpen en je moet vragen. Dit is Moeder Sekhmet door Elizabeth Trutwin, 24 november 2012.

© Alle rechten voorbehouden. ElizabethTrutwin.org/messages
Eén Liefde. Geef dank en lof en het zal zeker gebeuren.
https://www.youtube.com/watch?v=sonYFxHHvaM

Originele tekst:

What Will Happen on 12.12.12 and 12.21.12 and with NESARA ~A Message from Mother Sekhmet through Elizabeth Trutwin, November 24, 2012

Greetings Children of Ra. This is Mother Sekhmet. Major changes have come forth in the last three weeks and the next five weeks promise to be even more event filled. October Surprise brought the return of the Prisoner Ships back through the Scorpi Black Hole and Hurricane Sandy closing down Wall Street for two days to correct the accounts of insider trading. This was a wake up surprise for the super rich right before their attempt at rigged elections failed and President Obama was re-elected.

The Fiscal Cliff and the European Union

Now that many of the dark Ones have been removed all we are seeing now in the news are look-alike doubles, clones and holograms. Some of the dark Ones remain for the purpose of Collective Healing when the truth comes out we will all need closure seeing these Ones taken away to prison.

The fiscal cliff has been crossed back on October 31st at the end of the fiscal year – three weeks before the EU meeting. Friday afternoon Angelika Merkel missed her final deadline to return to love. She refused to address the world stage to say she is the daughter of Hitler and Eva Braun and set things right with the Eurozone.

The Eurozone has seventeen Member countries with a common currency. The European Union is a cooperative intergovernment body formed by two White Knights – Helmut Kohl and Francois Mitterrand.

Christine LaGarde is an Attorney who spent her childhood in Bethesda, Maryland being handled and groomed to write The Lisbon Treaty – the governing document which was designed to dissolve the governments and banks of Europe.

The Lisbon Treaty of 2009 reversed all the good gained by the original European Union. The main function of the Lisbon Treaty was to ensure there would be NO BAILOUTS. The Lisbon Treaty changed how the European President is elected. No longer elected by the people but rather appointed by  the EU Council. The dark Ones can place in whomever they choose without a vote from the European Citizens. The Treaty of Lisbon also brought enforce a European Police and Court of Justice which would have jurisdiction in the UK and Ireland and other Member Nations. This would effect all UK-issued EU arrest warrants. The Lisbon Treaty succeeded in what it set out to do on the beginning – have the few in control the many – in their Central Banks and their Governments. The EU new laws of 2009 were designed to fail on purpose and their laws written for this purpose. Once a government and its Central Bank failed there would be no bailouts. The Lisbon Treaty was designed to remove the democracies of the UK and other 27 Member Countries as well as the sovereignty of their Citizens.

Conflict in the Middle East

Egypt, Libya and Syria have heirs to political power father to son in Mubarak, el-Qaddafi and Bashar al-Assad. Jordan, Bahrain, Saudi Arabia and Kuwait among others have Monarchies associated with their governments. Some of the Light, some not.
The fake story of Israel – Gaza – Iran. There is a fake story with no basis whatsoever repeated over and again that Israel wants a war with Iran. This is like Russia saying Cuba wants a war with the U.S. Israel is the 51st State of the United States. Hillary Clinton is the granddaughter of Hitler through a mistress. Hillary running the State Department worked with the Head of Mossad – Rahm Emmanuel. President Obama placed them both in positions where they could implicate themselves. He likes to keep his enemies close. President Herbert Walker Bush Sr is Hillaryʻs handler and it was his family and their money going back to his grandfather who funded Hitlerʻs attempt to control Earth. Hillary partnered with the CIA Black Ops and Pentagon Black Ops through the State Department in Libya, Syria and Israel. Hillary and Petraeus worked Black Ops together. Netanyahu, Merkel and Hillary Clinton work together, funding both sides of the wars, for the purpose of controlling the StarGates. It has never been about Gold, Oil or Drugs. Those things fund the fighting in an attempt to control the natural StarGates across the Middle East, the African Great Lakes and South America. There are two StarGates in Israel since the Borders were changed in 1969 during a “War” which lasted 7 days. The Clan Families in Jordan, Iran, Iraq, Syria and Egypt are bought and sold by the dark clerics and the corruption is woven into the fabric as well as everything that goes with it. With Earth changes the indigenous peoples will no longer be held in slavery and forced poverty.

When the bombing began in Gaza it made it possible to have even more support from our Galactic Wing Maker Ships to intervene. It will not be long before the Keshe Foundation will be given the signal from Ashtar to activate the Zero Point Technologies on the ground which will create a force field in Earthʻs atmosphere where no weapons will work. It is a magnetic field created in cooperation with technology from the Ships and conventional weapons will be useless. The tenuous Cease Fire between Israel and Gaza was staged by Hillary and Netanyahu. President Obama charged the two of them with being responsible to the press. He is setting them up for when Patrick Fitzgerald opens the indictments and they are ushered off the stage. Merkel will be with them now that she has refused on Friday for the final time to end what her Father started. There is no turning back.

On November 11th a Flood of Light and Truth beamed from the Sun at the beginning of Diwali Celebrations and on November 13th tremendous coronal ejections with the Full Solar Eclipse sent a Mother Load of energy to Earth. Ten days later there was a large Op carried out by the Galactic Federation.

We Have Commenced the Dissolution and the Separation of Worlds

I, Mother Sekhmet, with my Consort Father Alcyone came together in the physical in a process where anti-matter was brought in from the Light Universe and merged to create an Explosion of Light which began in the Causal World the dissolution of all which will not continue at New Earth.This is what was needed to end the Kali Yuga. It is done. The Timelines are being corrected and the final stage will happen before our eyes on Earth following a series of events. It is extremely rare for the two of us to be together in the physical on Earth and that it was carried off without interference and was a Blessed Event.

We Have Commenced the 7th Initiation and Soul Merge of Sananda Kumara and KOS

Also yesterday another significant event took place. I, Mother Sekhmet, from the physical realm, commenced the 7th Initiation to bring in the 7th Incarnation of Sananda Kumara to merge with the Soul of KOS already on the ground. King of Swords (KOS) is a code name for one of the heads of Secret Service who works closely with President Obama and his family to keep the Plan and his Mission safe. He is a Navy Seal who during the Vietnam War refused the orders of his Commander to kill women and children and then turned his weapon on his Commander. He gathered others together to refuse their illegal orders to hurt civilians and they worked together to end the corruption in their ranks. He then came back to the United States and eventually made it to the top of the Secret Service. He works together with millions of Galactic Humans implementing the Plan with President Obama. He is the full template incarnate on Earth of Sananda Kumara. With this Soul merge between KOS and Sananda Kumara all will be in place for new developments which will bring Announcements and Full Galactic Disclosure. This will usher in the 10th incarnation of Father Alcyone as Kalki Maitreya, an Avatar incarnate on Earth. When Sananda Kumara incarnated as Jesus then he was over-lighted in his work by Maitreya. Now they come to incarnate together to finish the work they did together 2000 years ago. It will take one week for this very special Soul Merge to be complete.

Sequential Flow 11.11 – 11.13 – 11.28 – 11.29 – 12.12 – 12.21 Keep the Love Moving

With the November 13th Full Solar Eclipse release of vast amounts of healing light, our Souls have been flooded with light causing challenges to arise as we clear out all that is no longer needed and prepare to make ourselves ready for more responsibility. On November 28th there will be a partial lunar eclipse. This is a time of deep purification and alignment with Divine energies. All hoping to upgrade their DNA will receive a big boost for this purpose then. Some will complete their 12 strands of DNA and others will be integrating Higher Levels of DNA. On November 29th KOS Soul merge with Sananda Kumara will be complete. This will change the energy of the Planet tremendously to allow the opening of the StarGates.

What Will Happen on 12.12.12

Just as the dark Ones time to release their karma is over, so too must we all face up to our potentials by 12.12.12 This date is a kind of portal energy – a Gateway opening. What you have achieved by then will be what you will carry with you to New Earth. You have time to significantly alter your level of achievement by then and I am here to instruct you how.

Karma can be imposed by oneSelf or by society as a whole or even by nature. Karma may be the result of a curse. It can also be a Spiritual Practice. High Beings, fully Enlightened, often carry karma as a good deed and work it out. They do this as a promise before they incarnate – you may recognize some who are doing this. Their lives are not easy and it is for a Purpose and nothing they have done wrong. Karma imposed by society comes for each of us. If we identify ourselves with any religion then we carry the karma of that group, Catholics all carry the karma of the pedophile priests for example. Americans carry the karma for the fake wars their Country has been represented in. We all carry karma for the environment we live in. If you live by the Sea, or fresh water, the mountains or prairie lands then you are responsible for the mistreatment of Mother Earth and the life forms on the lands and waterways where you live. You may experience a hurricane, earthquake, flood or tsunami and that is the environmental karma of the Soul Group living there together. Karma imposed on Oneself is the big One. You have time to completely burn off your karma, but it takes effort.

A Lion is strong and King of the Beasts, but still must run fast to capture his dinner. Effort must be put forth to clear karma and effort will be rewarded. Lack of effort will guarantee starvation in the end.

What Will Happen With NESARA?

When you receive your individual packet from the deliveries under the care of Lady Master Nada from St. Germainʻs bank, there will be exquisitely individual instructions in each one.

To begin with, if you now have wealth your accounts will be balanced to zero. If you give all your money away now then it can burn off a lot of karma. Any company who is set up to produce free energy for the world is a very good donation recipient. Likewise those feeding and housing and educating the indigent poor are also a good choice. Letʻs take an example who I, Mother Sekhmet, met with personally. Sir Richard Branson. He has been given a lot of gifts, a railroad, an airline, a phone company, space and deep sea exploration. He invests in green technology companies for the purpose of making a profit. Everything he does is for profit. Just like Angelika Merkel, he was invited to change the world. He was invited to give his money to a program that would expose the Secret Space Program. He respectfully declined. There are thousands of millionaires and billionaires who have been invited to give away all their money who also have declined. When NESARA is announced they will no longer have money. It will be moved from their accounts to St Germainʻs bank and it will be used for humanitarian purposes. Someone else will take over their concerns. They have all been visited by St. Germain and they have been asked repeatedly.

If you are reading this today and have money you are being invited to share your money with those in need before 12.12.12. This is completely voluntary.

When NESARA is Announced the reparations will be the same amount given to every woman, child and man on Earth – $10 million dollars. It sounds like a lot? Besides that then there will be much more given only to certain individuals and that money will come with instructions. In order to receive each packet – it will be received in a hand delivery which must be signed for. Included with your signature will be a Disclosure Statement which when signed you agree not to share the information of your instructions with others. Nor will you share the amount you received. The instructions will be voluntary, but it would be in your best interest to follow the instructions. These larger amounts of additional funds will be used for humanitarian purposes and to fund projects benefiting all on Earth. These projects must be carried out by individuals within groups working together. It will all be better than you can imagine and the assignments have been chosen with your greatest JOY in mind. It will all be much much better than you can imagine.

What Can I Do To Prepare for the Highest Potentials on 12.12.12 For My Life

Up until the moment you receive your packet the instructions you receive are being determined by your collective Soul Record of all your actions since Creation until 12.12.12. You have time to make the New Earth transition as beneficial to you as possible. It is all within your hands.

Personal relationships are huge. Do you have unresolved relationship issues? Did you throw a child out of your house because they didnʻt follow your sensibilities? Did you leave your parent without help in their old age? Do you live with a spouse you barely speak with? You have time to mend these outstanding issues. You hate no one! You dislike no one! You do not have to love everyone. You must find a way to be neutral without reacting to them for any reason.

Begin by speaking with them in their Higher Form. Go into the Silence and have a conversation with them speaking your heart about what no longer works. This may be all that is needed. In some cases you will know in your heart you must extend a hand to mend a certain relationship in the real. Do this. It will be in your best interest in the end.

A basic requirement to go Higher is having a right relationship with your Self, your Mate, God and Goddess, Mother Earth, your children and parents, your boss, your community, your society and your country, the World and the Cosmos. Look into the relationships which need healing and act in earnest to Be Compassion and Be Love and heal what you can post haste!

If you suffer from an illness then it is wise to discover anything you can do to alleviate the suffering and do it. Change your habits. Change your diet. Change your exercise regime. Do everything you can that you know you are not now doing to balance health within your own body. You are solely responsible from birth for the Temple Goddess Mother has given you. It would be within your best interest to Make It So. Ask for help on the Inner Planes to speed the process. Consider releasing emotional blockages, release oppression, open neural pathways, repair your DNA strands, increase oxygen in the system, tone the body, reverse aging. Ask for help with all of these and any health issues which are creating a challenge now. We are here to help you and you must ask.

Integrate into your lifestyle anything Spirit has Guided you to. Do your walk in nature, your meditation, your attitude of gratitude, helping others, being an example, living right relationships, give everything, do mantra, do yoga. Improve yourSelf. Add in one new thing everyday. Repeat. The next day add in more. Change your outer life by changing your Inner Life. You can accomplish a lot by 12.12.12. Put your mind to it and see what happens.

12.12.12 is the day we balance our karma within duality. If we fall asleep between now and then refusing to change then it will be like falling asleep on the snow. You will fall asleep never to wake again. You may then finish out your time on Earth but as your Spirit leaves this time it will go on to another duality place to finish unfinished karma. It will not be invited back to Earth. It has always been your Mission since birth to resolve your outstanding karma. It was your job to wake up and figure that out before it was too late. The Lion must make an effort to find nourishment and without effort starvation and death are Self-imposed. Those who have more have more responsibility to share what they have with the others.

What Will Happen 12.21.12

On 12.21.12 there will be a Cosmic Alignment lining up Galactic Center with Cosmic Center. This is an unprecedented rare Cosmic Event. It will effect all Persons, Planets, Galaxies, Universes, Super Universes and all that is Infinite in All That Is in all space in all time in all dimensions layers and levels. This Mega Boost of Love pouring down from heaven will effect all Life Forms.

We have the ability to effect What Will Happen 12.21.12. It is completely up to us.
Thanksgiving is a very Spiritual Practice.

Integrate Thankfulness Into Your Practice and Raise Your Vibration on Earth Call In The Ships with Your Love

What do you have to be thankful for? You can thank all the people in your life who have helped you in anyway. You can thank all your relations, all your ancestors who came before you. You can thank Mother Earth for all the bounty and harvest she has provided you. You can thank God for all the times you have been given gifts, protection, help and Guidance. Start now and make a list. Make this a new practice from now until 12.12.12. Review your list each day and add to it as you remember new ways to be thankful. Gratitude is 4/5ths of Love. This practice of Giving Thanksgiving every day will increase Love on Earth and help Birth the Golden Age in our hearts and that will spill out all over, all around.

Finally I want to thank you for all you have done to bring this moment of Earth Ascension to pass. Thank you for your sacrifice, your help and your kindness. Call on me with your questions. I am always with you. I will help you and you must ask. This is Mother Sekhmet through Elizabeth Trutwin, November 24, 2012. © All Rights Reserved. ElizabethTrutwin.org/messages/

One Love. Give Thanks and  Praise and It Will Be Alright.

https://www.youtube.com/watch?v=sonYFxHHvaM

If you are interested in learning more about the StarGates you may email me and ask to be added to my list eltrutwin@gmail.com for a FREE Ebook copy of StarGate Earth by Elizabeth Trutwin  (2011) to be emailed to you between now and 12.12.12 Please forward this email to invite your friends to request the ebooks. If you would like the full color 8.5 x 8.5 book with the coordinates to the StarGates you may order it from Amazon here. If you would like to learn more about the Galactic Federation you may ask for a copy of my book Lord Ashtar and the Galactic Federation by Elizabeth Trutwin (2011) until 12.12.12 or order the book here. If you are interested in a reading with Sananda Kumara please see details here.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: