Greg Giles met een boodschap van de Galactische Federatie van Licht, 4 maart 2012

Greg Giles met een boodschap van de Galactische Federatie van Licht

Bron:  http://aquariuschannelings.com/2012/03/04/message-from-the-galactic-federation-of-light-march-4th-2012/

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)

4 maart 2012

De zoektocht naar 5D voor hen die deze overgang willen maken: Jullie wereld is heden een omhooggaan van je trillingsniveaus aan het beleven. Die niveaus zullen enige tijd meer opstijgen totdat jullie als gemeenschap beginnen om door de sluier van de dimensionale lagen heen te dringen. Het doel in deze tijd voor jullie planeet en haar mensen is om een trillingsniveau te bereiken dat haar in de 5de dimensionale frequentie zal neerzetten. Heden zit jullie wereld in de 3de dimensionale band van frequenties en wij zijn hier om jullie te helpen met het overeenkomstig omhoog brengen van haar frequentie.

Wij zijn hier niet zoals sommigen van jullie abusievelijk denken, om jullie ascentie voor jullie uit te voeren. We zijn hier alleen maar om jullie bij je overgang te helpen; dat is alles wat we mogen doen. Ascentie is een proces dat bereikt moet worden door degenen die opstijgen en dit is redelijk te begrijpen. Maar, in dit universum hebben wij van het licht veel vrienden en bondgenoten en als zodanig komen we alle anderen van het licht helpen, en zelfs hen van het duister, in hun tijd van nood. Wat wij hier doen in grote aantallen is om bepaalde obstakels uit de weg ruimen die op het pad liggen waar jullie als burgers van een planeet niet voor toegerust zijn. Deze taken zijn behoorlijk ingewikkeld en zijn er enorm veel, maar laten we ons richten op een paar van heden om jullie er een idee van te geven wat we bedoelen met taken waar jullie niet juist voor zijn toegerust.

Zoals het geval is met veel werelden die we bezoeken met het aanbod van hulp, bestaat er een onvoorzien aantal duisteren die de rest van de bevolking willen beheersen. Dit scenario is zeker niet uniek voor deze planeet en vanwege dit feit zijn we behoorlijk voorbereid en erg ervaren om met dit soort weerstand om te gaan. Vanwege onze grotere technologische mogelijkheden zijn we ook in staat om aanvallen door vijandige militaire krachten van het duister te beheersen en om die te verwijderen uit gebieden waar ze niet langer meer een obstakel voor ons zijn of voor de mensen die we bijstaan. Dit is een van de gebieden waar we heden  bij betrokken zijn.

Onze methoden om dit soort obstakels te verwijderen kunnen verschillen van jullie 3 dimensionale oorlogstactieken omdat wij alleen inspanning leveren om hen met vredige middelen te verwijderen. We hebben technologische vermogens die tegengestelde krachten kunnen dematerialiseren en ze opnieuw materialiseren in veilige begrenzingen waar ze kunnen beginnen met een rehabilitatie. In sommige gevallen is dit geen lang proces en in andere gevallen kan het veel levens nodig hebben. Sommige van de wezens die alleen voor het duister vechten doen dat omdat ze bedot zijn en er tegen hen is gelogen en in die gevallen is een her-opvoeding een nogal eenvoudig en relatief snel proces, want als deze individuen eenmaal begrijpen voor wie zij hun lijf en leden wagen, hebben ze helemaal geen zin meer om voor het duister te vechten, en een feit is dat velen van hen zich onmiddellijk bij de lichtkrachten willen voegen om het duister van hun machtszetels te verwijderen. Wij worden hierdoor bemoedigd, omdat we zelfs in onze vijanden op het strijdveld licht in hun hart zien.

Heden bereikt dit gebied van onze campagne zijn laatste fasen omdat de lichtkrachten in staat zijn geweest om succesvol een flink aantal te hebben  verwijderd van de ruimtevechters van de tegenwerkende krachten en ook veel van hun grond en op de ruimte gebaseerde wapens. Het is nu slechts een zaak van tijd dat het gepast is te zeggen dat het duister geen militaire mogelijkheden meer heeft. Jullie worden over die dag geïnformeerd en die zal niet zo veraf meer liggen. We helpen jullie wereld ook met andere belangrijke taken. Zoals we met jullie diverse keren bespraken, zullen we in de dagen die komen samen zorgen voor verwijdering en zuivering van de vervuilingen op jullie wereld, en veel van die vervuilingen zijn radioactief van aard.

Waar we niet zo vaak met jullie over hebben gesproken is dat we al bezig zijn om de radioactieve neerslag te beheersen omdat er lekken zijn in jullie wereld en we voelen dat die voldoende moeten worden gemanaged in deze laatste maanden voor jullie ascentie. De nucleaire faciliteit in Fukushima in Japan is maar een plaats waar nucleaire besmetting in jullie atmosfeer, land en in je water  gelekt wordt terwijl er ook andere plekken zijn en jullie zullen in de komende dagen volledig op de hoogte worden gebracht over die faciliteiten. Velen van jullie zullen ook met ons werken om die plaatsen te zuiveren, en dit zal een van de meer vitale taken zijn die we samen moeten doen.

In deze tijd bekijken we ook de tektonische platen van jullie planeet en we werken er aan om die platen te stabiliseren om de effecten van seismische activiteiten te verminderen. Velen van jullie zullen ons ook in dit veld bijstaan en dit is een volgend gebied van groot belang terwijl jullie richting jullie ascentie gaan.

Nog een taak waar we bij helpen is het steunen en ondersteunen van jullie Aarde bondgenoten die veelvoudige procedures beginnen om hen te verwijderen die zijn verbonden aan de agenda van het duister, maar ook degenen die hebben laten zien dat hun corruptie hun verwijdering noodzakelijk maakt. Bij onze inspanningen om onze Aarde bondgenoten te ondersteunen, hebben jullie veel taken. Wij bieden onze bescherming aan waar we kunnen en bieden je ook onze ontwikkelde surveillance aan en de contraspionage mogelijkheden. Die mogelijkheden hebben bewezen een belangrijk bezit te zijn voor de teams van bondgenoten van de Aarde omdat we in staat zijn om het duister te bekijken en goed geïnformeerd zijn over hun strategieën.

Er zijn in deze tijd nog veel andere taken waarvoor we ons verplicht hebben te doen en welke opgenoemd worden zijn maar een klein voorbeeld. Alle taken die we doen en nog zullen ondernemen  in de dagen die komen zullen volledig worden uitgelegd aan jullie omdat we altijd hebben gezegd dat het jullie planeet is en er zullen geen geheimen voor jullie worden weggehouden van welk niveau ook. Alles zal openbaar zijn en alles zal graag worden besproken met jullie.

Heden zijn er nog grote hoeveelheden informatie die nu nog niet beschikbaar zijn voor jullie. Een van onze taken is het om de grenzen af te breken die deze informatie van jullie weghouden. Na de afhankelijkheid van de duisteren, zullen geweldige hoeveelheden van eens geheime of verborgen kennis aan jullie worden bekend gemaakt en we hebben teams die zeer getraind zijn in dit veld. Ze zullen door deze weelde van informatie heen waden en zorgvuldig de wegen selecteren voor het vrijlaten ervan en in welke orde dat zal worden vrijgegeven. Wat ze niet zullen besluiten is welke informatie aan jullie wordt vrijgegeven omdat alles zo snel en efficiënt mogelijk aan jullie wordt overgedragen. Zij die voor deze taak staan zullen alleen zorg moeten hebben voor de juiste veiligstelling van die informatie en de stroom ervan naar ieder die er belangstelling voor heeft.

In jullie hele lange geschiedenis is een enorme hoeveelheid informatie ontkend en we zien nu velen van jullie blij zijn met het vrijgeven van die eens goed bewaarde geheimen. Jullie zullen de ware geschiedenis leren van jullie planeet en ook van jullie zelf en jullie zullen sommige zaken leren over die onderwerpen die jullie enorm zal verbazen. Deze kennis is slechts een van de wonderen die voor jullie zijn opgeslagen ter inleiding van jullie ascentie en wij voelen ons geëerd om jullie te kunnen helpen om toegang te krijgen tot wat altijd rechtmatig van jullie is geweest.

Deze kennis is alleen een van de schatten die op jullie wachten en we beloven je dat er nog veel meer schatten voor jullie zijn opgeslagen. Dit is allemaal rechtmatig van jullie omdat jullie de kinderen van je Schepper zijn en alles wat het universum van jullie Schepper jullie heeft te bieden is rechtmatig van jullie. Jullie wordt niets geweigerd. Alle geschenken van dit universum zullen worden gedeeld zoals dat werd bevolen door onze Schepper. Niets kan jullie rechtmatig worden ontkend. Er zijn degenen van jullie die denken dat je wantrouwend moet zijn voor hen uit dit universum die jullie geschenken aanbieden. Dit is een denken die wortels heeft die diep in angst zitten omdat alles dat dit universum heeft te bieden van de Schepper is en de Schepper wenst dat jullie delen in zijn overvloedige milddadigheid. De geschenken die jullie worden aangeboden zijn geen paarden van Troje in een poging om jullie te bedriegen en te veroveren, deze geschenken zijn reeds van jullie en wij zijn alleen degenen die veilig stellen dat ze jullie worden aangeboden. Dat is alles.

Wij hebben grote inspanningen geleverd om jullie mensen beter te laten zien en de angst te laten begrijpen welke schadelijke effecten die emotie op een planeet, op een gemeenschap, een ras  of op een individu kunnen hebben. Het universum heeft jullie zoveel meer te bieden dan wat jullie allen door de duisteren is toegestaan te hebben. Die zegeningen zullen nooit aan jullie aangeboden kunnen worden als je weigert om jezelf te openen voor die ontvangst. De emotie van vrees jullie laten overtuigen dat allen die hier zijn om jullie te helpen bozen zijn, of het kwade is, en dat hun hulp moet worden geweigerd om jullie veiligheid te handhaven, dat zijn lager dimensionale gedachteprocessen die geen plaats hebben in het hier en nu en geen plaats hebben in jullie nieuwe thuis na je ascentie.

Sta jezelf niet toe om nog langer zonder (zegeningen) te gaan omdat zo velen van jullie wereld enorm voordeel kunnen hebben van deze zegeningen die, zoals we gezegd hebben, niet  van ons komen maar van jullie Schepper, de Schepper van dit prachtige universum. We zijn alleen hier om jullie deze aanbiedingen te brengen op bevel van jullie Schepper, omdat jullie Schepper  wil dat jullie alleen maar genieten van alles dat hij jullie aanbiedt. Het is aan ons of wij deze gaven willen accepteren of niet, en dit is heden de keus voor jullie van jullie wereld.

Terwijl jullie als gemeenschap en individuen verder naar je ascentie gaan, zijn er veel dingen die andere wezens van jullie universum hebben die zij kunnen bieden om jullie ascentie te vergemakkelijken.

Sommige van die gaven zijn al aangeboden in de vorm van wijsheid en kennis en het doet ons enorm genoegen  als we zien dat velen van jullie wereld onze geschenken van vriendschap aanvaarden. Terwijl jullie doorgaan in de maanden die komen, zullen andere geschenken die we hebben belangrijk voor jullie wereld zijn, en we willen verdergaan om een vertrouwensvolle relatie op te bouwen dus als het tijd is voor die geschenken om aan jullie te geven, zullen degenen van jullie er zijn die vrees niet laten veroorzaken die aanbiedingen te weigeren. Waar wij over spreken zal aan jullie worden duidelijk gemaakt als de tijd juist geacht wordt, maar nu moeten we ons focussen op het verminderen van angst die sommigen voor ons hebben, om een meer efficiënt werkend partnerschap te verkrijgen.

Er is veel dat we kunnen bieden in deze tijd die voor jullie eerder moeilijk kan worden, en onze ervaring en de middelen die we hebben kunnen helpen deze overgang voor jullie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alles wat wij vragen is dat jullie angst je beslissing niet laat beïnvloeden bij het maken van besluiten. Zoals we al vaak hebben gezegd, zijn we niet hier om te veroveren omdat wij alles wat we nodig hebben als geschenken hebben geaccepteerd van de Schepper. Deze gaven werden ons aangeboden net als ze jullie worden aangeboden.

Jullie hebben veel bondgenoten, vrienden en familie in dit universum en zij dragen deze geschenken bij zich voor jullie van jullie Schepper.

Wij zijn de Galactische Federatie van Licht

Zoals gechanneld door Greg Giles

As channeled through Greg Giles

http://ascensionearth2012.blogspot.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: