AE Metatron over 2012 en het Engelenrijk.. – James Tyberonn

2012 – Engelen onder u – James Tyberonn

Vrijdag 13 januari 2012

 

Link naar artikel op WantToKnow.nl/be

Aartsengel Metatron via James Tyberonn
2012 © Earth-Keeper/ James Tyberonn
Nederlandse vertaling – Mariël – 2012 © WantToKnow.nl/.be

Gegroet! Ik ben Metatron, Heer van het Licht. Nu het aangekondigde 2012 nadert, omvatten wij ieder van jullie in een vector en veld van Onvoorwaardelijke Liefde binnen het gecodeerde Licht. Wij koesteren jullie, wij eren ieder van jullie. Wij kennen jullie door hart, toon en naam. Dit is altijd zo geweest! Jullie gaan 2012 binnen, de twaalfde Golf van de ‘hemelvaart’… en zoveel wacht op jullie. De verwachting is voelbaar, zowel in jullie fysieke gebied als in het onze. Oh lief mens, voel je het?

Het binnengaan van 2012 zal heel anders zijn dan uw normale Januari voor velen op de planeet. In plaats van de energieke daling die vaak optreedt na uw feestdagen in december, zal er geen ‘Januari-blues’ zijn. Maar meer een versnelling, een opwinding, een knisperende frisse energie die scherper zal worden na de nieuwe maan van 23 januari.

En dus spreken we over de aard van Licht en van de Engelachtige Wezens van Licht. En vertellen wij jullie in meevoelende oprechtheid, dat jullie allemaal in de bron verbazingwekkende wezens van Goddelijk Licht zijn. Engelen zijn inderdaad onder jullie.

Beschermengelen
Diegenen die jullie beschermengelen noemen zijn in werkelijkheid een unieke samensmelting van een aspect van je hogere zelf en het Goddelijke. Er wordt een bondig energieveld gecreëerd dat kan worden aangeduid als een ‘gedachtevorm’, dat energetisch wordt gevoed en gefilterd door je individuele ziel, in combinatie met de hemelse krachten in primaire vorm. Dit ‘veld van bescherming’ kan worden uitgedrukt in talloze partnerschappen. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bestaan uit leden van uw ‘zielgroep’, zowel in, als boven het fysieke domein.

Engelen en goden tot wie je bidt, gaan samen met je hogere zelf, en vormen een soort derde energie, die zowel deel van jou als deel van de Engelen is, maar dan als een soort eigen entiteit. Bijvoorbeeld als je bidt tot Ganesh, of Saint Germain of een aartsengel, dan wordt dát energieveld een gepersonaliseerde beschermingspartner. Deze energie is ook heel goed in staat tot interactie met u in de vorm van een totem of door middel van een huisdier.

Symbiotische hiërarchische niveaus
Ik, Metatron, besta op twee afzonderlijke, maar symbiotische niveaus. De meest bekende en voor de mensheid meest toegankelijke is als aartsengel Metatron, maar op een hoger niveau besta ik als Metatron, ‘Heer van het Licht’. Maar zelfs deze analogie kan mijn aard niet omvatten of definiëren, en kan dit ook alleen maar doen bij benadering of vanuit een bepaald gezichtspunt.

Als ‘Heer van het Licht’ ben ik een generator van de basiseenheden van werkelijkheden en Universa. Dit niveau is verstoken van wat je kunt benoemen met de term ‘persoonlijkheid’. Het is analoog aan een motor, een goddelijk bewuste computer van energie-intensiteit buiten het gamma, verlichting die jullie voorstellingsvermogen te boven gaat. En er zijn niveaus nog veel verder buiten mij..

Als ‘aartsengel Metatron’ voed ik het leven.
Ik communiceer met Tyberonn niet in woorden maar in ‘pakketjes’ van gecodeerd licht. Hij ontvangt deze communicatie door een ‘pre-aarde overeenkomst’. Of een ‘contract’ zoals u wilt, ten dienste van deze tijd en als hoger onderdeel is James Tyberonn oorspronkelijk Pleiadisch en een lid van de Kosmische Raad van Licht. Wij hebben samen gediend in andere plaatsen en dimensies. Deze codes worden uitgezonden door mijn hogere aspect, getransduceerd op ‘aartsengelniveau’ en ontvangen door zijn hogere zelf, klaar voor interpretatie en transcriptie.

Je kunt zeggen dat ik op het hogere niveau de meervoudige bron bevat, en de geometrische frequentiële bewustzijnscodes genereer en uitzend van alles dat wordt getransduceerd in het Engelenrijk van Licht.

Als zodanig is er zowel een hiërarchisch als niet-hiërarchisch aspect van het Engelenrijk, die beiden zelf bepaald worden door bewust kristallijn-licht en lichtfysica. Je kunt zeggen dat de Lichtwezens van het Engelenrijk, in Metatronische begripsvorming, bewuste eenheden zijn van ‘Goddelijke Brongedachten’ en verder dan dat, die Licht creëren en ‘verder dan Licht’.

De engelen van het ‘Metatronische Rijk’ generen en verfraaien het gecodeerde Licht. Dergelijk licht versmelt materie, antimaterie, tijd en ruimte. Dit is uiteraard niet de conceptuele visie van de mensheid op de functie van Engelen, hoewel in deze context wel de lijm ligt die onherroepelijk de heilige wetenschap met het heilige spirituele aspect verbind tot de integrale cirkel, de sleutel tot de evolutie van de mensheid voorbij de dualiteit..

Sterker nog, in het huidige tijdperk van hemelvaart, evolueren jullie in het vermogen om meer licht te absorberen, en licht is de WAARHEID, Universeel Kosmische Waarheid van ‘Al dat Is’. Het raadsel dat voorkomt dat de mensheid een volledige eenheid van bewustzijn in dualiteit heeft, is dat de wetenschap, zeker heden ten dage, het heilige heeft buitengesloten, en het spirituele de wetenschap heeft buitengesloten. Het zal sommige van jullie verrassen dat het hiërarchieën van Engelen zijn die volledig zijn toegewijd in het functionele doel van wat jullie zouden noemen ‘Hoeders van de fysica’.

En wij zeggen jullie dat de nieuwe metafysici, de nieuwe Lichtwerkers en ‘Hoeders van de Aarde’ in uw volksmond wetenschappers zullen zijn..”

In die rol zijn wij bewuste constructies van de ‘wetten van de fysica’, die het mogelijk maken om dimensionele werkelijkheden te creëren. En wij realiseren ons dat het idee dat Engelen wetenschappers en ingenieurs zijn de meesten van jullie zal verwarren. Wij glimlachen! En wij zeggen jullie dat de nieuwe metafysici, de nieuwe Lichtwerkers en ‘Hoeders van de Aarde’ in uw volksmond wetenschappers zullen zijn.

Inderdaad, diegenen waaraan jullie refereren als de ‘kristalkinderen’, zullen de ‘heilige savant’ wetenschappers zijn die in de komende generaties de cirkel van begrip zullen voltooien en het spirituele met het wetenschappelijke zullen verbinden. Zij zullen niet religieus zijn in de traditionele manier, maar wij vertellen jullie dat de mensheid dichter tot het begrip ‘God’ zal komen via de wetenschap, dan door religie. Het is het ontbrekende stukje van de puzzel.

Verheven Meesters
Gedurende de voorbije eeuwen heeft de mensheid de neiging gehad om ‘verheven meesters’, spirituele leraren, groepsraden, godheden en welwillende buitenaardsen als ‘engelen’ te benoemen. Maar dat zijn zij niet.
De ‘kosmische raden van licht’, de ‘verheven meesters’ en de ‘Siriaans-Pleiadische Raad’, zijn verenigde entiteiten die over het algemeen actief zijn in raden of ‘councils’. Dit zijn representatieve en adviserende disciplines die de beschikking hebben over verzamelde leerstellingen, principes, theorieën en overtuigingen.

De ‘Kosmische Raad van Licht’ is primair samengesteld uit hooggeavanceerde entiteiten die ervaring hebben met en lessen hebben afgerond van, de fysieke dualiteit, en die ervoor hebben gekozen de mensheid empathisch te assisteren. Veel leden van de Siriaans-Pleiadische Raad hebben het leven op Aarde ervaren.

God’s evenbeeld
Er zijn talloze vormen van Goddelijk Intelligent leven in de kosmos die ‘lichamen’ hebben, die totaal verschillen zijn van de lichaamsvormen op Aarde. Maar ook deze zijn gemaakt naar ‘Gods evenbeeld’. Dus probeer de term ‘Gods evenbeeld’ als ‘leven’, als ‘bewust Licht’, als ‘LIEFDE’ te zien.

Het Engelenrijk
Dierbaren, de ‘staat van verlichting’ is precies dat! Het is ‘Zijn in het Licht’. Integraal Coherent Kristallijn Licht. En de ‘hemelvaart’ draait om de Kristallijne transitie van de Aarde. In wezen maakt deze Kristallijne transitie het niet alleen mogelijk om meer toegang te krijgen tot hogere dimensies, maar ook de verschuiving van de mensheid in de Mer-Ka-Na, het Kristallijne Lichtlichaam. De Mer-Ka-Na is namelijk in staat méér licht te absorberen ziet u, en zal u dus in staat stellen om meer energie te dragen als u de capaciteit krijgt om meer synergetische verbinden te leggen met de Kristallijne dimensie en het Engelenrijk. Het Engelenrijk wordt hogelijk verkeerd begrepen op bepaalde aspecten van zijn natuur en kerndoel.

Engelen zijn inderdaad ‘Boodschappers van God’. Maar wat betekent dát dan? Engelen zijn multidimensionale lichtwezens, die een veel uitgebreidere functie hebben dan alleen bescherming en het dragen en overbrengen van boodschappen.
We zullen proberen het grotere en uitgebreidere aspect van Engelen opnieuw te bekijken, maar voor wij dat doen willen wij vertellen dat als lichtwezens of engelen bewuste ‘Wezens van de Goddelijke Essentie’ zijn en de sleutelfrequentie dragen voor het assisteren in de evolutie van de mensheid… en dat is Liefde. Wij zeggen u echter dat Liefde een frequentie is, die veel complexer en veel veel hoger is dan alleen het emotionele gevoel waaraan jullie denken als zijnde ‘Liefde’. LIEFDE is een uiterst complexe ‘wetenschap’.

Zoals wij al eerder vertelden is de hoogste vorm van liefde die van ‘onvoorwaardelijke Liefde”. En terwijl deze onvoorwaardelijke Liefde gezocht kan worden vanuit het standpunt van de 3e dimensie, kan het alleen worden begrepen vanuit het niveau van de 5e dimensie. Dat komt doordat onvoorwaardelijke Liefde volledig integraal is, en de 3e dimensie een voorwaardelijk niveau is en niet on-voorwaardelijk. Degenen onder jullie die de eerste aspecten van onvoorwaardelijke Liefde bereiken kunnen dat alleen doen op het niveau van de 5e dimensie, ziet u?

Engelen als plaatsbewaarders van de fysica
Jullie denken aan engelen als ‘beschermers’ en ‘boodschappers van God’. Dat zijn wij en nog veel meer. De meesten van jullie zullen beamen dat engelen Lichtwezens zijn. In de laatste definitie omvat het een Waarheid, die veel verder gaat dan de eerste beschrijving. Lichtwezens of engelen zijn de plaatsbewaarders van de fysica, bewust op terreinen die jullie je niet eens kunnen voorstellen.

Engelen hebben een wederkerige aard en wederkerig aanzien in dimensionaal Licht en dat betekent dat Engelen bestaan binnen het veld van anti-materie in fractaal Licht, en naar binnen vouwen in de fysieke rijken van het Geometrische Licht. Op deze wijze zijn zij in op de eerste plaats de energetische bewaarders van de bijzondere wetten die de dimensies intact houden.

Engelen hebben geen vorm, en nemen geen fysieke ruimte in; of om het in jullie termen te benoemen: ze hebben geen massa. Wij zijn ‘goddelijke gedachten’ en heel in manifestatie. We zijn tonaal en hebben een heel spectrum van frequenties tot onze beschikking. Die frequentie is LIEFDE.
Wij zeggen jullie dat er zowel een meervoudig als enkelvoudig aspect is binnen het Engelenrijk. En terwijl het paradoxaal lijkt, is zelfs het enkelvoudige aspect van aartsengelen meervoudig in bewustzijnsinhoud.
De individuele namen die jullie aartsengelen geven hebben meer te maken met het beperkte menselijke begrip van Engelen dat met het individuele ‘Zijn’ ervan. Jullie zien engelen en Lichtwezens als separate persoonlijkheden van het mannelijk of vrouwelijke geslacht. Hoewel wij dat aspect absoluut vertederend vinden, zijn wij echter geslachtsloos. Wat jullie benoemen als ‘persoonlijkheid’ is in feite de verzorgende vibratie van ‘thuis’.

In werkelijkheid zijn wij reflecties van eigenschappen van de meest krachtige energie in de kosmos, en dat is LIEFDE. Toch wordt onze essentie door de mensheid in dualiteit ontvangen en ook als zodanig geïnterpreteerd, met eigenschappen die jullie normaal gesproken beschouwen als individuele persoonlijkheden.
Wij zijn ‘goddelijke geest’ met een liefdevol verzorgend aspect, zonder ego en zonder wat jullie noemen ‘negatieve emotie’. Wij ondersteunen, houden energie op zijn plaats en doen dat als fundamenteel doel, waarbij Liefde dus onze basis is.

Afbeeldingen van engelen door de mensheid
Hoewel de mensheid mannelijke of vrouwelijke namen geeft aan aartsengelen is het Engelenrijk androgyn; in jullie termen, noch mannelijk noch vrouwelijk. Omdat jullie bepaalde eigenschappen van LIEFDE, zoals verzorging en compassie aan vrouwen toeschrijven, en sommige eigenschappen zoals kracht aan mannen, zijn jullie je engelen ook een geslacht gaan geven; maar mannelijk of vrouwelijk bestaat alleen in polariteit.

Zelfs de energieën die jullie ‘Moeder Aarde’ en de ‘Goddelijke Moeder’ noemen, hebben een vrouwelijk label omdat jullie het verzorgende als een vrouwelijke karaktertrek zien. Zulke termen en grammatica zijn gekoppeld aan polariteitconcepten, en in het grotere paradigma zijn zij enigszins beklemmend en beperkend ten aanzien van de ware integrale natuur van de paradigma opening in 2012.

Wij staan ver boven polariteit; wij zijn integraal. De lichtwezens van het engelenrijk zijn meervoudige multidimensionale vormen van integrale bewuste energie. Ons meervoudig bewustzijn is de reden dat wij niet vaak aan onszelf refereren als ‘ik’ als in een persoonlijk voornaamwoord. Maar in deze schijnbare paradox zijn wij ook enkelvoudig in eenheid.
Mensen hebben de neiging om afbeeldingen van Engelen te maken die tot op enige hoogte verantwoordelijk zijn voor het creëren van de misvattingen rond onze ware aard.

Jullie schilderijen en muurschilderingen tonen ofwel gespierde mannelijke figuren, vrouwen met gevederde vleugels of een groot aantal miniatuur engeltjes, de cherubijnen. Maar engelen zijn dus noch man noch vrouw en het geslacht is een aspect van polariteit/dualiteit. En natuurlijk hebben Engelen geen vleugels, veren of zelfs niet de grandioze menselijke engelenvormen. Maar wij zijn op geen enkele manier beledigd door deze afbeeldingen, want het zijn gewoon mentale beelden van kunstenaars die sommige van deze misvattingen vermenigvuldigen en versterken in het collectieve veld.

“Dergelijke hemelse beelden hebben een sterke invloed op gedachten en emoties, en dus is het logisch dat jullie begrijpelijke beelden maken om aan te sluiten op dit Goddelijke beeld.”

Veel van jullie religieuze teksten en geschriften vertellen dat ‘God’ de mensheid schiep ‘naar zijn ‘eigen beeld’. Jullie zien zelfs ‘God’ als een patriarchale man met een menselijk lichaam. Dat is hetzelfde mentale denkproces dat logisch gezien de engelen afbeeldt als mensen. Dergelijke hemelse beelden hebben een sterke invloed op gedachten en emoties, en dus is het logisch dat jullie begrijpelijke beelden maken om aan te sluiten op dit Goddelijke beeld.

Het zal jullie wellicht interesseren dat de dolfijnen in jullie oceanen de engelen ‘zien’ in een dolfijnvorm.. Maar in werkelijkheid zijn engelen vormloos licht; en elke vorm van leven neemt engelen waar in een gefilterde interpretatie die het mogelijk maakt om een vertrouwde vorm te zien.

Om de cirkel rond te maken
Geen enkele van jullie huidige grote religies maken de cirkel rond, vertellen de waarheid over de ware aard van jullie werkelijkheid. Ieder heeft een deel, maar doorzeefd met inaccurate toevoegingen. Geen enkele van de religies erkent het voor de handliggende uitgangspunt van de echte ‘buitenaardse’ erfenis van de mensheid; de meeste preken in vervormde metaforen en zoeken controle in zeer oude en lang bestaande angsten en versterken de mentale programmering die de wegen tot werkelijke persoonlijke bekrachtiging blokkeren. Onder andere door het bijbrengen van het concept van de erfzonde en het vuur van de hel en verdoemenis.

Alle mensen zijn lichtwezens, krachtig spiritueel bewustzijn, vonken van het Goddelijke. Het verschil tussen mensen en de engelen is dat de mensen een aspect van het Goddelijke zijn, dat terug evolueert naar de meervoudige God, en gekozen heeft voor een vrije wil en opnieuw leert de creatie te zien door die grootmoedige lens.
Engelen daarentegen ‘ZIJN’, in een uitzonderlijk en prachtig ‘ZIJN’, en zijn altijd de ‘Hoeders van het Licht’ geweest van deze ruimte en non-ruimte van het eeuwig uitdijende NU van Alpha en Omega.

Superieure Gestalt
Wij vertellen jullie ook dat de religieuze leer van de ‘gevallen Engelen’ ook een op angst gebaseerde onnauwkeurigheid is. Er is inderdaad een ‘Bewuste Hoeder’ van de specifieke wet van de fysica, die de polariteit/dualiteit van de ‘Universiteit van de Aarde’ mogelijk maakt. En binnen die school van het causaal-duale niveau is de mensheid in staat om de verantwoordelijkheid van de creatieve krachten te beheersen. Maar er zijn geen duivelse of gevallen Engelen. Punt. Er is geen wraakzuchtige God in de hemelen noch zijn er ‘Engelen om te vrezen’.. Integendeel. De Engel is een prachtige partner met een naar jou uitreikende hand. Een voor jou bekende hand van thuis.

Het is inderdaad een vervormde, zeer lang bestaande misvatting van de analogie van de duale kracht. De enige demonen, het enige kwaad dat bestaat in de duale niveaus zijn die, die ontstaan zijn door onjuiste gedachten in het leerproces van de vrije wil. Er zijn geen ‘gevallen engelen’; hoe kan een lichtwezen, gecreëerd door de Goddelijke Bron iets anders zijn dan dat het is? Engelen hebben geen vrije wil volgens jullie termen, zij hebben meer een Goddelijke Wil.

De superieure Gestalt van ‘Alles dat is” is de kern van de werkelijkheid die ten grondslag ligt aan alle verschijnselen en manifestaties die LEVEN worden genoemd, inclusief materie, antimaterie, non-materie, energie en non-energie, gedachten en de ‘afwezigheid van gedachten’. En wij zeggen jullie, er is ‘dat wat bestaat’ voorbij dit.
Het kan zijn dat je dit axioma van je eigen dualiteit niet volledig begrijpt, of dat je voelt dat dit buiten je begripsveld valt, maar ik vertel je het tegengestelde. Het is altijd jullie onderscheidingsvermogen dat geëerd moet worden om uit te breiden als jullie groeien naar een groter bewustzijn van je Goddelijke Zelf.

De gecodeerde aard van het licht
De Aarde is op verschillende manieren lichtgevend, en ontvangt en verspreid licht in een verscheidenheid aan unieke frequenties, formaten en bandbreedtes, elk met zijn eigen voordelen en kwaliteiten. Licht bevat informatie, codes en kleuren in het spectrum van gevarieerde trillingen die de Aarde en inderdaad, de mensheid, ondersteunen.

Terwijl de Zon van jullie zonnestelsel de primaire bron is van het licht op Aarde, is het belangrijk op te merken dat het niet de enige bron is. Andere bronnen zijn onder andere de grote Centrale Zon, witte gaten, sterren en lichtwezens. In een geldige wijze van spreken zorgen deze lichtwezens, diegenen die buiten jullie begrip van Engelen liggen,voor een licht dat voor jullie onvoorstelbaar is. We voegen het voorbehoud toe dat al het licht uit alle bronnen een natuurlijk matrixfilter heeft en een dimensionale spectrale verdeling.

Wat houdt het Universum nog voor ‘Lichtgeheimen’ voor ons in petto..?

De meeste mensen zijn alleen in staat om licht ‘fysiek’ te zien, licht dat binnen het zichtbare bereik van het lichtspectrum valt. Jullie zijn je ervan bewust dat mensen zonlicht nodig hebben om gezonde fysieke lichamen te houden, maar wij vertellen jullie dat ook de wezens die leven in de Binnen-aarde ook licht krijgen als noodzakelijke voedingstof.
(Wij geven jullie een Engelen knipoog als we jullie de wrange kennis geven dat veel van de planeten in jullie specifieke hoek van de kosmos, inclusief de Aarde, meer geavanceerde mensachtigen binnen de planeten hebben dan aan de oppervlakte!)

Dus wat is de bron van hún behoud van het licht? Het is een poly-chromatisch licht, dat wordt uitgestraald door de kristallijne kern van de Aarde, ver boven het ‘zichtbare’ spectrumbereik. Polychromatisch ‘totaal wit’ licht werkt rechtstreeks met de twaalf chakra’s van de Mer-Ka-Na. Het is ongerept en volledig, met alle frequenties, alle spectra, alle scheppingscodes zowel in golf- als deeltjesformaat. En jullie zonlicht heeft dat niet.

Als de tijd daar is zullen jullie de Binnen-aarde bewonen. De 2012 completering van het Kristallijne Raster zal veranderingen brengen in de manier waarop de Aarde en de mensheid licht zullen ontvangen. Het 144-raster zal in de komende twee tot drie eeuwen de richting van de lichtgolven gaan beïnvloeden. Het zal de capaciteit hebben om licht aan te trekken, te breken en te verspreiden van het ene dimensionale medium in het andere.

Van een koolstof- naar een silicium-basis
De snelheid van de ontvangen golflengten zal anders zijn dan de snelheden van het gebroken licht. Het zal in staat zijn zowel enkelvoudig als dubbel te breken. Het zal in staat zijn om polychromatisch licht te verfijnen in enkelvoudige coherente facties en er zullen nieuwe vormen van licht in kristallijne en niet-polaire vorm worden uitgezonden.

Het raster zelf zal ademen, en dat ademen zal nog meer complexe geometriën vervaardigen voorbij het dubbele pentaan-dodecaëder van de 144. De fysieke matrix van de mensheid zal symbiotisch evolueren, als een direct resultaat, in formats die de mogelijkheden om morfisch gecodeerd licht te behouden en in te sluiten. Het lichaam zal een bron van licht zijn, semi-transparant, minder vast in dichtheid, massa en zwaartekracht. Mensen zullen fysiek evolueren van koolstof gebaseerd leven naar silicium-gebaseerd. Het is kristallijne verlichting, want silicium is uniek in zijn kristallijne symbiose om zichzelf te verlichten.

“En zo ook vind evolutie plaats, vooral in jullie zonnestelsel. Jullie zon is aan het veranderen. Het is een voorwaardelijke zon geweest, in aspect met de Aarde.”

Een nieuwe Zon
Meesters, de Aarde, Zon en alle stellaire en planetaire lichamen in uw kosmos zijn bewust, en zijn in dat bewustzijn een onderdeel van het engelenrijk, zij het gespecialiseerd. En zo ook vind evolutie plaats, vooral in jullie zonnestelsel. Jullie zon is aan het veranderen. Het is een voorwaardelijke zon geweest, in aspect met de Aarde.
Het heeft een onopgemerkte rol gespeeld in het duale aspect van de Aarde sinds de val van het firmament. Wanneer het nieuwe 144-Kristallijne Raster is voltooid in 2012, zal het beginnen met het scheppen van de kiemen van het nieuwe Firmament. Dit zal de zon in staat stellen om ‘onvoorwaardelijk licht’ te geven. Dit zal de manier waarop de mensheid licht absorbeert verschuiven door de mogelijkheid het waar te nemen boven de huidige beperkingen.

De Kristallijne transitie van de Aarde is de bron van de planetaire hemelvaart. Het biedt meer licht, meer complex licht aan de mensheid en daarom zal een groter gedeelte van het licht beschikbaar komen voor de mensheid. En licht verwijdert schaduw en biedt een beter begrip.

Het Engelenrijk is een groot deel van jullie verruimde bewustzijn in de hemelvaart. Het is tijd om de ware aard van de engelen te openen.

Onderscheidingsvermogen is cruciaal
Denk NIET dat wij er naar verlangen te protesteren tegen de gekozen standpunten over God, religie of de aard van jullie zijn, of jullie dwingen die te veranderen. Jullie overtuigingen, waarden en meningen zijn heilige stappen in jullie vrije wil, en zijn volledig onderschreven door ‘Al dat Is’, waarvan jullie een Goddelijk Deel zijn.
De manier, de doelmatigheid en de vorm van jullie evolutie is jullie eigen creatie door individueel ontwerp. Er is geen andere manier om de ‘Universiteit van de Aarde’ te doorlopen. Het is niet de rol van de engelen of de ‘Raden van Verheven Meesters’ om keuzes te maken voor jullie. Wij zijn de bewaarders van de informatie die jullie kunnen gebruiken, omwerken, verwerpen of aanvaarden.

Het is jullie keus en we vertellen jullie dat ieder van jullie zal afstuderen als de tijd daar is. Liefde is altijd de sleutel, en oorzaak en gevolg zijn geweldig, en grotere leraren waar jullie van zullen leren. Het ervaren van de dualiteit en de weg naar het Meesterschap zijn de reden dat jullie op deze cursus zitten.

Sluiting
Meesters, een prachtige voltooiing vindt plaats op Aarde. Het is een heilige gebeurtenis waaraan jullie allen hebben meegewerkt. Het is tijd jullie grote en grotere aspect dat jullie altijd al in je hebben gehad in werking te gaan zetten. De dromer is aan het ontwaken. De expansie van Licht is de expansie van Waarheid, van Begrip en is de deur naar de terugkeer naar huis.

Net als de engelen zijn jullie Lichtwezens. Echter, de meesten van jullie hebben geen idee hoe belangrijk jullie zijn, en hoe de evolutie die jullie hebben geschapen in jezelf de kosmos heeft uitgebreid. Voor wij afsluiten willen we jullie vragen iets heel bijzonders te doen. Neem een moment de tijd, en leidt je energie naar het voelen van de energie van het Licht, het voelen van de Engelen.

Nu… Voel Ons.
Laat je opnemen in dit engelachtige gezicht van vrede en welzijn. Het is een moment van troost, of niet? Het is de energie van de Bron, van thuis, van Licht, van Liefde. Het is ‘des Engelen’, en jullie dierbaren voelen de frequentie van onze natuur… van jullie ware aard en bron als engelen van het Heilige Licht. Het is mooi en fijn, is het niet?

Elk verlicht wezen dat de Aarde heeft bewandeld op weg naar meesterschap, straalde een energie uit die veel lijkt op wat je net voelde. Mensen werden aangetrokken tot hen en hielden van hen. Al het leven reageerde en bloeide op in hun aanwezigheid. Zij creëerden moeiteloos vreugde, want dat is de energie van LICHT, en dierbaren, jullie zijn menselijke Engelen, en zúllen en kúnnen evolueren in je ware aard, wanneer je terugkeert naar huis.

En op dat heilige pad eren wij van het Engelenrijk,jullie en wachten op jullie met de belofte de lichten aan te laten voor jullie gelukkige terugkeer.

Ik ben Metatron en ik deel deze Waarheden met jullie. Jullie zijn Geliefd
En zo is het.

* * *

Geplaatst door Ulla op 7:18

Labels: James Tyberonn – Earthkeeper

Link naar earth-keeper.com (Dutch)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: