DIT IS HET JAAR WAAROP WE GEWACHT HEBBEN – DEEL IV (DAG 5 – NACHT 5)

door Eric Huysmans

Dit is het vierde deel in een reeks artikelen over het jaar 2011, met als titel: ‘Dit is het jaar waarop we gewacht hebben’. In dit jaar eindigt de Maya-kalender, en wel op 28 oktober, na de voltooiing van de negende en laatste onderwereld die op 9 maart is gestart. Deze onderwereld kent dertien ‘dagen’ en ‘nachten’ van slechts 18 etmalen. In deze reeks volg ik de gebeurtenissen tijdens deze ‘dagen’ en ‘nachten’ op de voet en zet ik deze af tegen de daarin overheersende kosmische energiepulsen. In dit artikel ben ik aanbeland in Dag en Nacht 5. Dag 5 (31 juli – 17 augustus) is de dag van het ontluiken, het uitbotten van het eenheidsbewustzijn. Nacht 5 (18 augustus – 4 september) is de nacht waarin de laatste resten van de oude systemen en structuren die de bloei van het eenheidsbewustzijn in de weg staan, worden vernietigd. Het gaat erom spannen nu. En dat is te zien. Er gebeurt van alles in onze wereld.

De doorbraakdag.

Dag 5 is de dag waarin de bewustzijnsstap die in de onderhavige onderwereld wordt gemaakt tot ontluiking komt. Dit wordt dan ook de doorbraakdag genoemd, omdat de bewustzijnsstap die werd gezaaid in dag 1, daarna tot ondergrondse ontkieming kwam in dag 2, vervolgens begon uit te lopen in dag 3 en zijn omslagpunt bereikte met de groei in dag 4, in dag 5 aan de oppervlakte komt. Het in dag 1 geplante zaadje komt nu tot ontluiking en begint te ontbotten. In afbeelding 1 is weer de inmiddels bekende grafiek opgenomen die deze stapsgewijze opbouw in de achtereenvolgende dagen en nachten weergeeft.

De rellen in Engeland

Zoals verwacht toonde de doorbraakdag zich in zijn grootste hevigheid rondom zijn middelpunt op 8 en 9 augustus. Tijdens deze dagen waren er zeer heftige rellen in Engeland nadat de politie in Tottenham een 29-jarige man had doodgeschoten. Er braken branden in Londen uit die door de sensatiebeluste media de grootste sinds de Blitzkrieg in de tweede wereldoorlog werden genoemd. De rellen bereikten hun hoogtepunt op 9 augustus, niet toevallig op dezelfde dag dat de grootste zonexplosie plaatsvond sinds 2006. Tussen deze gebeurtenissen werd door de media geen verband gelegd, ondanks dat het volgens mij makkelijk na te zoeken moet zijn dat tijdens grote zonexplosies op aarde de gemoederen altijd hoger oplopen dan op andere dagen. Vermoedelijk is dit te verontrustend, omdat we hier geen invloed op hebben en we dan zouden moeten toegeven dat kosmische gebeurtenissen ons op aarde rechtstreeks beïnvloeden. Een andere mogelijke reden voor deze radiostilte omtrent dit soort verbanden is het opzettelijk tegenhouden hiervan door de huidige machtshebbers om dezelfde reden. Die kunnen het natuurlijk niet gebruiken dat de kosmos aanzienlijk machtiger blijkt te zijn dan zij zelf en dat duidelijk wordt dat zij ons niet kunnen beschermen tegen kosmische gebeurtenissen.

Lees verder op http://bit.ly/oqRoPO

Kijk ook op de site van Eric Huysmans www.sensability.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: